Hvorfor bli byggdrifter, sa du?

Hvis du synes systemer og teknikk er morsomt og du har lyst å ivareta viktige bygg og store verdier i samfunnet - da kan du bli byggdrifter!

10.10.2018
Sist oppdatert: 04.03.2019

 

Du lærer mye forskjellig!

I byggdrifterfaget lærer du mye forskjellig fordi det har elementer fra mange andre fag, som tømrer, elektro og teknikk og industriell produksjon. Du lærer å drifte og vedlikeholde bygg og bygningstekniske systemer.

Mange bygg - mange muligheter!

Når du er ferdig utdannet vil du kunne jobbe overalt, på bygg i hele landet. Både kommuner, staten og private bedrifter har bruk for byggdriftere. Du kan få ansvar for å drifte for eksempel skoler, sykehus, kjøpesenter, svømmehall eller en fabrikk.

Et bygg er ikke bare et hus...

Dagens bygninger er så sammensatte og med tekniske systemer som gjør at det kreves fagfolk med god kunnskap. En byggdrifter må kjenne bygget som sin egen bukselomme - og kjenne funksjonene til de tekniske installasjonene.

Ett år med skole - tre år i lære

Byggdrifterfaget er et særløpsfag. Det vil si at man går 1 år på bygg og anleggsteknikk, og har 3 år i lære.

Les mer om læreplanen hos utdanning.no

Se alle dine medlemsfordeler - 
bli medlem i dag!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?