Vel gjennomført seminar om arbeidsglede i ulike livsfaser i Trondheim

Den 05.september holdt yrkesseksjon Kontor og administrasjon sitt seminar om Arbeidsglede i ulike livsfaser i en fullsatt sal i Trondheim sentrum.

07.09.2018 av Sandra Marie Herlung
Sist oppdatert: 14.09.2018

Den 05.september holdt yrkesseksjon Kontor og administrasjon sitt seminar om Arbeidsglede i ulike livsfaser i Trondheim.  

Etter at leder for yrkesseksjon Kontor og administrasjon Trond Finstad ønsket velkommen til seminaret, startet det faglige programmet med temaet kompanseplaner - hva er det, hvorfor ha det, og hvordan jobbe med det. Yrkesseksjonsleder i Sogn og Fjordane; Bodil Gjerde fortalte om sitt arbeid med dette.

Deretter var det dags for forsker Hans Christoffer Terjesen. Han spredte det glade budskap om arbeidsglede, (feil)bruk av merkelapper som generasjon y og z, og hva som skal til for å skape arbeidsglede. Han la spesielt vekt på nødvendigheten av et godt organisert arbeid. Lederstil er veldig viktig, men det er mange konflikter som rett og slett bunner ut i at arbeidsoppgavene er dårlig organisert eller urettferdig fordelt. Medarbeidere kan selv bidra til å skape arbeidsglede, ved å se på ulikeheter som styrker, og unngå å sette opp steile fronter og sette merkelapper på sine kollegaer. Men mye handler om at organisasjonen og lederne må sette gode rammer for at arbeidsglede skal kunne skapes.

Arbeidsglede i ulike livsfaser er et populært tema og Fagforbundet Oslo vil selv arrangere et seminar for sine medlemmer i Oslo. Ta kontakt med leder av yrkesseksjon kontor og administrasjon Oslo; Espen Petersen for mer informasjon; Espen.Petersen@fagforbundet.no 

I 2019 vil Fagforbundet sentralt arrangere et lignende seminar i Bergen. Mer informasjon om dette kommer.

 

;