Skattlegging av vannkraftverk

Fagforening for rådmenn og andre ledere ser med betydelig bekymring på at det samlede tapet for vertskommuner der vannkraftproduksjonen skjer, vil bli på 3,66 milliarder pr år dersom kraftskatteutvalgets forslag følges.

17.12.2019 av Christina Kårstad
Sist oppdatert: 17.12.2019

Fagforbundet fagforening for rådmenn og andre ledere har i møte 5. desember 2019 drøftet NOU 2019:16, Skattlegging av vannkraftverk. Fagforeningen er opptatt av at Fagforbundet engasjerer seg i saken og avgir høringsuttalelse innen fristen 1. januar 2020.

Fagforening for rådmenn og andre ledere ser med betydelig bekymring på at det samlede tapet for vertskommuner der vannkraftproduksjonen skjer, vil bli på 3,66 milliarder pr år dersom kraftskatteutvalgets forslag følges. Det er i tilfelle arealrike og naturressursrike kommuner med relativt sett få innbyggere som taper disse midlene. Et slikt tap vil åpenbart gå ut over tjenestetilbudet i de kommunene som rammes hardest.

Fagforening for rådmenn og andre ledere mener fremtidig skattlegging av vannkraftverk må baseres på et prinsipp om at konsesjonsinntektene skal beholdes og at kommunene fortsatt skal ha rett til å skrive ut eiendomsskatt etter regler der selve naturressursen, fossefall og elver, inngår i eiendomsskattegrunnlaget. Vertskommuner til vannkraftproduksjon har rett til både kompensasjon for tap av naturverdier og en andel av verdiskapingen.

Kommunene ønsker å bidra til at Norge kan oppfylle klimamålene i Parisavtalen, men de må sikres vilkår som motiverer til det. Fremtidige skatteregler må da være på plass slik at kommunenes motivasjon opprettholdes også gjennom de mange forestående sakene med revisjon av konsesjonsvilkår.

 

;