Målet er forhandlingsløsninger

Det nærmer seg tida for årets forhandlinger. Nok en gang skal Fagforbundet fremme krav som skal sikre medlemmenes kjøpekraft og lønnsutvikling.

01.03.2019 av Hilde Løkholm, rådgiver Forhandlingsenheten
Sist oppdatert: 01.03.2019

Forhandlingene i perioden mellom to hovedoppgjør er begrenset til lønn og skal bare ta hensyn til den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og pris- og lønnsutviklingen det siste året.

Før tariffoppgjøret 2018 vedtok landsstyret hvilke rammekrav og prioriteringer som skal være førende for kravene forbundet skal fremme i tariffperioden 2018-2020. De viktigste prioriteringene er å sikre en profil som ivaretar likelønn og lavlønn. Forbundet mener generelle kronetillegg treffer flest mulig. Andre økonomiske krav kan være uttelling for kompetanse og høyere tillegg for ubekvem arbeidstid.

I 2018 ble partene også enige om at mellomoppgjøret i år kan brukes til å ta opp spørsmålet om pensjon. 3. mars 2018 ble tariffparter og politiske myndigheter enige om en endret offentlig tjenestepensjon. Mellomoppgjøret kan brukes til å endre og tilpasse tariffavtalenes bestemmelser til den nye ordningen der det er aktuelt.

Tradisjonen tro starter mellomoppgjøret med forhandlinger mellom LO og NHO. Dette skjer 11. mars. Deretter går det slag i slag i resten av tariffområdene i løpet av de neste månedene. Fagforbundet skal gjennomføre forhandlinger for medlemmer på om lag 35 landsdekkende tariffavtaler både i offentlig og privat sektor.

Til forskjell fra et mellomoppgjør kan det i hovedoppgjøret i 2020 fremmes krav som regulerer både lønn, pensjon og andre økonomiske krav. I tillegg kan det forhandles om resten av bestemmelsene i de forskjellige tariffavtalene, for eksempel sykelønn, ubekvemstillegg og arbeidstid. Disse forhandlingene er, naturlig nok, mer omfattende.

Forberedelsene starter allerede førstkommende høst med debatt i fagforeninger, forbundsregioner og på tariffkonferanser. Resultatene sendes inn til Fagforbundet og tas med videre i utforming av kravene i 2020.

Det er bare i hovedoppgjøret forbundet har uravstemning blant medlemmene. De siste årene har det vært elektronisk uravstemning. Dette er raskere å gjennomføre og har gitt betydelig høyere deltakelse.

Fagforbundet har tradisjon for å være godt rustet til alle tariffoppgjør. Vi jobber alltid for forhandlingsløsninger, men må også være forberedt på at det kan være nødvendig å bruke streikevåpenet. Konfliktberedskap er en viktig del av forberedelsene og forutsetter oppdaterte medlemsopplysninger.

Streikeuttaket baserer seg på opplysninger om arbeidsgiver og tilhørende tariffavtale, og det er spesielt viktig at medlemsregisteret er riktig. Fagforeningene er krumtappen i dette arbeidet og ansvarlig for at Fane 2 er så oppdatert som mulig.