Til hovedinnhold

Digitalt ledertreningsprogram 2021

Vi tenker nytt og tilbyr et spennende og praksisnært program for ledere med personalansvar.

18.11.2020 av Lyra Lluka
Sist oppdatert: 23.03.2021

På programmet blir du bedre kjent med deg selv som leder og får ny kunnskap om temaer knyttet til lederskap. Programmet vil gi deg en unik virtuell læringsarena hvor du treffer andre ledere i lignende situasjoner, men fra ulike bransjer. Vi har som ambisjon at du skal få det påfyllet du trenger for å være rustet til lederoppgavene som ligger foran deg.   

Programmet er utviklet og leveres i samarbeid med eksperter på lederutvikling i AFF, Norges ledende leverandør av lederutvikling og arrangør av Solstrandprogrammene. Programmet er samlingsbaserog vil avholdes digitalt på zoommen vi håper at vi kan gjennomføre siste samling med fysisk oppmøte. Mye av arbeidet vil foregå i mindre grupper og du får en god mulighet til å utvide ditt faglignettverk. For å sikre høy grad av læring og utvikling, legges det opp til stor grad av egeninnsats i og mellom samlingene, erfaringsdeling og praktisk bruk av teorien som presenteres.   

Datoer for ledertreningsprogrammet er: 

Samling 1: 3. februar 2021 

Samling 2: 16. mars 2021  

Samling 3: 27. mai 2021  

Varighet fra kl. 9.00 til 15.30, inkludert gode pauser. 

Samling 4: 26.-27. august 2021 (forhåpentligvis fysisk samling i Oslo-området) 

Om kursholderne:  

Elisabeth Østrem fra AFF (Administrativt forskningsfond) er programansvarlig. Hun er utdannet psykolog og har lang erfaring med lederutvikling  gruppe- og individnivå, og er prosjektleder for internasjonale lederutviklingsprogram i AFF. Trude Kvaran og Lyra Lluka er gruppekonsulenter. De er begge rådgivere i Fagforbundet. 

Målgruppe:
Medlemmer av Fagforbundet som jobber som leder og har direkte personalansvar for mer enn fire medarbeidere. Vi ønsker deltakere fra hele landet. Det er ønskelig å ikke ta inn store grupper fra samme arbeidssted. 

Det er viktig at deltakere har avklart med sin arbeidsgiver om deltakelse for alle samlingene på ledertreningsprogrammet. Programmet krever også tid til for- og etterarbeid.  

Kostnad: 
Ledertreningsprogrammet er et gratis tilbud til våre medlemmer. Det som dekkes er; deltakeravgift, måltider og overnatting ved siste samling. Reiseutgifter dekkes ikke, det må arbeidsgiver eller deltaker dekke selv. 

NB! Dersom du er forhindret fra å delta på programmet og ikke får varslet om dette innen 2 uker før programstart vil du bli fakturert kr 500. 

Dersom du har spørsmål knyttet til ledertreningsprogrammet eller andre praktiske spørsmål, ta kontakt med trude.kvaran@fagforbundet.no eller lyra.lluka@fagforbundet.no  

Påmeldingsfristen er utgått! 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?