Trygdeoppgjøret: Uretten mot pensjonistene må rettes opp

Fagforbundet mener at pensjonistene på sikt må sikres medbestemmelse i trygdeoppgjøret. Dette kan gjøres gjennom etablering av en forhandlingsrett, der reguleringen av pensjon er ett av temaene.

11.09.2020 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre, 10. september 2020
Sist oppdatert: 11.09.2020


Fagforbundet

Fagforbundets landsstyre krever at Stortinget hindrer at pensjonistene nok en gang får mindre i lommeboka. Det er dypt urettferdig at pensjonistene har fått mindre å rutte med i fem av de siste seks årene. Derfor er det provoserende at arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen nok en gang har lagt fram et trygdeoppgjør som innebærer reallønnsnedgang.

Det er uakseptabelt at pensjonister som har stått på gjennom et langt liv, over tid skal ha dårligere inntektsutvikling enn yrkesaktive. Derfor må regelverket rundt reguleringen av pensjonen endres.

Etter framlegginga av trygdeoppgjøret, har Fagforbundet merket seg at et flertall på Stortinget ønsker å sikre at pensjonistene skal få økt kjøpekraft i år. Derfor mener landsstyret i Fagforbundet at stortingsflertallet nå må legge tilside sine kjepphester og samle seg om et forslag som retter opp uretten mot alle landets pensjonister.

Fagforbundet mener at pensjonistene på sikt må sikres medbestemmelse i trygdeoppgjøret. Dette kan gjøres gjennom etablering av en forhandlingsrett, der reguleringen av pensjon er ett av temaene.