Korona - rettigheter til ansatte i frisørsalongene

Hver frisør sin stol? Og hvilken betydning har det i såfall for blant annet sosiale rettigheter og trygge ansettelsesforhold? Illustrasjonsbilde fra Frisør NM 2011 (Foto: SST/Mette K. Haugen)

Det kommer inn mange spørsmål vedrørende ansattes rettigheter i frisørsalongene som følge av situasjonen som har oppstått rundt korona-pandemien. Vi har svart ut noen av spørsmålene vi har fått inn og oppdaterer når det kommer mer informasjon.

13.03.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 16.03.2020

Dette er en unntakssituasjon for oss alle, og situasjonen vil kreve mye av oss. Noen spørsmål vil ikke kunne besvares umiddelbart og det kan ta noe tid, men vi skal sørge for at våre medlemmer får sine rettigheter ivaretatt. 

Det tas forbehold om at situasjonen endrer seg underveis, noe som kan bety at svar på spørsmål kan bli endret. Regjeringen vil oppdatere fortløpende med ulike pålegg og tiltak, noe vi må rette oss etter.

– Får vi lønn når frisørsalongen stenges på grunn av Coronaviruset?

Hvis man blir permittert må man søke om dagpenger hos NAV, dette gjøres på https://www.nav.no/soknader/nb/person/arbeid/dagpenger

Det er innført ekstraordinære tiltak som blant annet fjerner ventedager før man får dagpenger. Hvis salongen stenges uten at de ansatte blir permittert får man lønn som vanlig av arbeidsgiver frem til eventuell permittering.

Stortinget har i dag blitt enige om noen endringer i reglene for permitteringer. De nye reglene sier at man får full lønn i 20 dager hvis man blir permittert, etter det får man 62,4 prosent av lønna opp til 6G (600.000 kroner). Tjener man under 3G (300.000 kroner) får man 80 prosent av lønna si som dagpenger.

– Hvor mange dager må arbeidsgiver betale lønn ved permittering? 

Vanligvis skal arbeidsgiver betale lønn i 15 dager ved permittering. Stortinget har blitt enig om endringer i reglene for permittering som følge av koronaviruset. Arbeidsgiver skal nå betale lønn i to dager ved permittering, så betaler staten full lønn i 18 dager før man går over på dagpenger.

– Vi har fått permitteringsvarselet og arbeidsgiver sier at virkningen er fra to dager etter at varselet er gitt, men i Hovedavtalen mellom LO og NHO står det at det som hovedregel er en varslingsfrist på 14 dager. Hva gjelder? 

Her er partene foreløpig uenige om tolkningen. Arbeidsgiver hevder at dette er en uforutsett hendelse, men LO hevder at det ikke er det. Uansett må vi forholde oss til det arbeidsgiver sier, så hvis man har fått permitteringsvarsel med to dagers virkning, så gjelder dette. Vi må komme tilbake til hvordan disse dagene skal avlønnes senere.

Arbeidstaker har resignasjonsplikt, som betyr at man må forholde seg til de fristene arbeidsgiver setter. Dette må gjøres nå i denne akutte fasen, men de juridiske vurderingene kommer vi tilbake til ved et senere tidspunkt.

Vi tar forbehold om at det kommer endringer.

– Vi ansatte lurer på hvor vi skal få penger fra nå som salongen er stengt. Sjefen sier hun ikke vet, men at vi ikke blir permittert fordi det er regjeringen som har bestemt tiltaket. Stemmer dette? 

Enten blir man permittert, og må da søke om dagpenger på NAV, eller så er man per definisjon i arbeid, og skal få lønn av arbeidsgiveren.

– Jeg har egentlig ferie i neste uke. Hva skjer nå som vi skal permitteres? Får jeg ferien min igjen senere? Jeg må jo uansett avbestille turen min.

Ferieloven sier i §9(1) at hvis man blir sykemeldt i ferien sin ha man krav på å få utsette denne til senere i ferieåret. Den sier ingenting om ekstraordinære hendelser som dette, og selv om turer må avbestilles kan man avvikle ferie som avtalt. Blir man sykemeldt må dette dokumenteres med legeærklæring hvis man skal få ferien utsatt.

– Salongen kutter ut all behandling, men vi skal fortsatt ha åpent og selge varer. Kan sjefen pålegge oss dette?

Ja, så lenge man ikke er permittert, har man arbeidsplikt og må gjøre de oppgavene som pålegges, for eksempel varesalg. Det presiseres at alle råd/pålegg fra regjeringen og FHI skal følges, herunder også begrensningene på menneskelig kontakt. Dersom salongen skal ha åpent for å bedrive varesalg må det tilrettelegges slik at hygienetiltak kan ivaretas på en god måte.  

– Hvordan blir det for selvstendig næringsdrivende uten ansatte som er organisert hos dere nå som regjering har pålagt at alle salonger skal stenge? 

Selvstendige næringsdrivende må forholde seg til eventuelle forsikringer de måtte ha, og det henvises til tiltak fra regjeringen.

Mandag 16. mars bestemte regjeringen at selvstendig næringsdrivende og frilansere også skal få pengestøtte i form av en midlertidig inntektssikring. Støtten tilsvarer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten din de siste tre årene, og du kan få støtte fra dag 17 etter du måtte stoppe driften din.  

Har du nylig startet enkeltpersonforetaket ditt og hatt inntekt som arbeidstaker de siste 36 månedene, kan du ifølge NAV ha rett på dagpenger etter normale regler

– Hva slags rettigheter har frisørene i denne situasjonen? 

Det vises til spørsmål og svar ovenfor. Har dere spørsmål utover dette må dere ta kontakt med tillitsvalgte, som hjelper dere med dette. Det vil sikkert dukke opp mange ulike problemstillinger underveis som det ikke alltid er lett å finne et svar på raskt.

– Hva med oss som har tjent mindre enn 150.000,- det siste året? Hva slags rettigheter har vi? 

Stortinget har 16. mars blitt enig om å redusere inntektskravet for rett til dagpenger fra 150.000 kroner det siste året til ca. 75.000 kroner (0,75G).

– Hva med oss lærlinger? Hvilke rettigheter har vi?

Stortinget har i dag blitt enig om at lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet får en inntektssikring på nivå med lærlinglønnen. Dersom du som lærling blir permittert, vil kontrakten normalt forlenges tilsvarende. Dette må ses i sammenheng med kontraktens sluttdato og permitteringens varighet. Når det gjelder avbrutt lærlingløp som følge av virusutbruddet må vi komme tilbake til hvordan dette skal håndteres. 

;