Krever utvidet forsikring for koronasmittet personell

Dispersed corona viruses with nervous system background, 3d rendering

Dispersed corona viruses with nervous system background, 3d rendering (Foto: Vink Fan / Mostphotos)

En samlet arbeidstakerside ber nå arbeidsgiverforeningen Spekter om å utvide forsikringsdekningen for helsepersonell som blir smittet av Covid-19.

31.03.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 31.03.2020

I kravbrevet skriver arbeidstakerne. «LO Stat, UNIO, Akademikerne helse, YS og SAN vil med dette fremme krav om utvidet dekning for død, uførhet og varig mén som følge av eksponering for Covid-19 i arbeidssituasjonen.

Bekymret for arbeidsmiljø

Tillitsvalgte og medlemmer er svært bekymret for sitt arbeidsmiljø fremover, særlig knyttet til forhøyet risiko for smitte av Covid-19. Dette blir forsterket av forventet eksponering kombinert med knapphet på smittevernsutstyr, skriver de.

Helsepersonell mer utsatt

De fem arbeidstakersammenslutningene peker på at stress og høy eksponering overtid gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp og død.

På den bakgrunnen fremmer alle forhandlingssammenslutninger følgende krav til tilleggsforsikring utover det som følger av forbundenes overenskomster i overenskomstområdene knyttet til helse:

Særskilt forsikring under korona-pandemien

Arbeidstakerne foreslår følgende avtale: Partene er enige om å legge regler og prinsipper om erstatning i yrkesskadeforsikringsloven til grunn, for ansatte som i sitt arbeid eksponeres for covid-19. Dersom arbeidstaker utvikler sykdom som følge av covid-19 anses dette som forårsaket av arbeidet.

Krever 6.5 millioner i erstatning

Ved 100% ervervsmessig uførhet utbetales en erstatning på 65G. Ved delvis ervervsmessig uførhetsgrad utbetales erstatningen forholdsmessig. NAVs fastsettelse av uføregrad legges til grunn. Ved død utbetales 65 G til etterlatte.  Medisinsk invaliditet dekkes etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven innenfor rammen av 65G.» Erstatningsbeløpet tilsvarer om lag 6.5 millioner kroner.

I brevet til Spekter krever arbeidstakerne om rask tilbakemelding på kravet. Det haster å få dette på plass, skriver de.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?