Nye unntaksregler om arbeidstid for ansatte i PBL-barnehagene

Partene som ble enige, her fra lønnsforhandlingene. Fra venstre: Espen Rokkan og Anne Lindbo, PBL. Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet, Trond Ellefsen, Delta og Anne Green Nilsen fra Fagforbundet.

Fagforbundet har inngått avtale med PBL om avvikende regler for arbeidstidsbestemmelser i forbindelse med koronavirusepedemien.

01.04.2020 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 21.04.2020

I avtalene legger partene til grunn at endring av arbeidsavtalen fra dagsarbeidstid til turnusarbeid i utgangspunktet må baseres på frivillighet. Dersom det er tale om en konkret krisesituasjon for bemanning av omsorgstilbudet, kan en endring av arbeidstidsordning også baseres på arbeidsgivers styringsrett.

Det understrekes viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Partene legger til grunn at det vil kunne oppstå behov for å gi et utvidet tilbud til barn av ansatte med kritiske samfunnsfunksjoner. Utvidet åpningstid og nattåpent i barnehagen fastsettes etter drøftinger med tillitsvalgte. Under utvidede åpningstider og nattåpent tilbyr barnehagen et omsorgstilbud. 


Rammeavtale mellom PBL, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta - arbeidstidsbestemmelser i forbindelse med koronautbruddet

 

;