Ferdigstilt rapport og veileder for overføringsprosessen til Skatteetaten

I saken følger mer informasjon og rapport og veileder fra samarbeidsutvalget.

03.01.2020 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 16.01.2020

Den 31. oktober opprettet Finansdepartementet et samarbeidsutvalg (SU) i forbindelse med statliggjøringsprosessen av de kommunale skatteoppkreverne. Utvalgets hovedoppgave har vært å så godt som mulig enes om og komme med forslag til hvordan personalprosessen, herunder kartlegging og innplassering av ansatte, skal gjennomføres. Fagforbundet, representert ved Trond Finstad, deltar i dette arbeidet.

Vi oppforderer våre tillitsvalgte og berørte medlemmer til å følge med på informasjon som kommer fra Skatteetaten. All relevant informasjon vedrørende prosessen, inkludert Skatteetatens egen fremdriftsplan, er å finne på www.skatteetaten.no/skatteoppkrever. Denne nettsiden blir løpende oppdatert.

Samarbeidsutvalget skal fortsette og møtes ved behov frem til overføringen er gjennomført, så gi beskjed hvis det er saker Fagforbundet bør løfte inn til Skatteetaten og Finansdepartementet.

Ved spørsmål til denne saken ta kontakt med Trond Finstad på trond.finstad@fagforbundet.no eller rådgiver Trude Kvaran på trude.kvaran@fagforbundet.no.

Relaterte dokumenter: