Nav-ansatte er nå defineres som samfunnskritisk personell

Fagforbundet og FO vant frem at Nav-ansatte skal defineres som samfunnskritisk personell

27.03.2020 av Sandra Marie Herlung
Sist oppdatert: 03.04.2020

Torsdag skrev Fagforbundet og Fellesorganisasjonen et brev til Arbeids- og sosialdepartementet. Fagforbundene mente det var på høy tid at Nav-ansatte i førstelinjen ble definert som samfunnskritisk personell. (Les saken her)

Fram til torsdag var det bare noen få nøkkelfunksjoner i Nav som var definert som samfunnskritiske oppgaver. Nå er listen utvidet til å gjelde følgende grupper i Nav: 

* Nøkkelpersonell knyttet til ledelsesfunksjoner. 

* Personell som ivaretar publikumskontakt og behandler den kraftig økende strømmen av søknader om blant annet dagpenger, sykepenger, omsorgspenger mm.

* IKT- personell hos Nav og innleide konsulenter som bistår med IT utviklingen.

Les mer om saken fra Dagsavisen her