Aleris-rettssaken er over - hva føler du nå?

Både rådgiver Trude Stavheim og advokat Kjetil Edvardsen må innrømme at rettssaken har tatt på. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Den nesten tre måneder lange rettssaken som 24 av Fagforbundets medlemmer reiste mot Aleris, som nå har skiftet navn til Stendi, ble avsluttet torsdag 4. april. Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen innrømmer at saken har tatt på. – Jeg tror aldri jeg har vært så sliten noensinne, sier han.

05.04.2019 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 08.04.2021

Det var glissent i salen. Rettssakens siste dag var nok ikke den mest spennende dagen. Da Fagforbundet var innom går Aleris-advokat Stina Lindström Erikssson gjennom alle saksøkernes krav om erstatning og oppreisning. Fagforbundets motpart er grundig i sin argumentasjon som gang på gang ender opp med formuleringen «Aleris avviser at det er grunnlag for å tilkjenne erstatning». Det forklares prinsipale og subsidiære grunner, og det henvises til juridiske paragrafer, også i arbeidsmiljøloven.

Dommeren Katinka Mahieu stiller kritiske oppfølgingsspørsmål. Selv om det kan synes som alle berørte er preget av en mild utmattelse, så sporer vi fortsatt alvor og grundighet på rettssakens siste dag.

Saken sendes videre i rettsapparatet

Totalt 37 Aleris-arbeidere gikk til sak for å bli definert som arbeidstakere, ikke konsulenter uten rettigheter. Bare tre av saksøkerne er til stede denne torsdagen. Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen kjenner på at en lang rettssak går mot slutten. Han har talt saksøkernes sak med hjertet.

– Det har vært veldig mye å ta inn. Det har vært søvnløse netter og mange sene kvelder på jobb. Nå ligger saken hos Oslo tingrett, og vi får stole på rettssystemet.

Edvardsen har aldri vært i tvil om at saksøkerne må regnes som arbeidstakere, og han er fremdeles helt sikker på det.

– Men det er vanskelig å spå den videre utviklingen i rettsapparatet. Det får dommen vise.

Påkjenning som en idrettsutøver

Trude Stavheim, rådgiver for kompetansesenteret Østfold, var den første saksøkerne tok kontakt med i fjor. Hun oppdaget alvoret i fortellingene deres og har også fulgt hele rettssaken.

– Man er ikke sliten når man er i bobla, det kommer etterpå. Jeg skal gjøre som idrettsutøvere, trappe ned.

Da spør vi som man pleier å spørre en idrettsutøver etter en imponerende prestasjon: Hva føler du nå?

– Jeg er tilfreds med jobben vi har gjort, vi har fått fram våre synspunkter på en god måte. Jeg kan ikke skjønne at ikke dommeren skal være enig med oss! Jeg har trua på saken.

God tone i rettssalen

Hun roser dynamikken i teamet. Tonen i salen har vært lett.

– Det gjør det enklere, at man kan snakke sammen i pausen, også med motparten.

Men de 24 saksøkerne skal hun ha med seg videre og passe på at de fortsatt har jobb og blir behandla bra.

– Hvis vi ikke får medhold i saken, må vi fortsette å kjempe. Vi kan ikke ha et sånt arbeidsliv, konstaterer Stavheim.

Det har blitt antydet at dom i saken kan falle i august, dommer Mahieu sier at datoen for domfellelsen er vanskelig å forutse. Fagforbundet følger med.

Feller politisk dom i Aleris-saken

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, åpnet Aps landsmøte samme dag og brukte deler av åpningstalen sin til å kommentere saken.

– Jeg vet at dommen i rettssaken mot Aleris ikke har falt. Men den politiske dommen kan skrives her og nå. Dette er resultatet av høyreregjeringens politikk. Resultatet av å redusere antall stillinger i Arbeidstilsynet.
Resultatet av å gjøre det dyrere hvert år å være organisert. Resultatet av å stemme nei når vi i Stortinget foreslår 30 tiltak for å bekjempe sosial dumping.
Resultatet av å slepe beina etter seg når vi skal innføre strengere regler for innleie.
Dette er resultatet av høyreregjeringens politikk! tordnet Gahr Støre fra talerstolen.


;