Massiv støtte til streikende i sykehusene

Mette Nord holdt appell for de streikende i Kristiansand: - Kostnadene ved å innføre en rettferdig pensjon for alle i sykehusene er minimale. Det tilsvarer bare om lag 0,1 prosent av all samlet lønn i sykehusene. Det kaller jeg vekslepenger - som betyr mye for dem som rammes. (Foto: Signy Svendsen)

Sterk motivasjon og god stemning har preget de første døgnene av sykehusstreiken. Støtteerklæringene strømmer inn både lokalt og nasjonalt, og styrker kampen om pensjon fra første krone.

04.06.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 05.06.2019

Fagforbundet og Fellesorganisasjonen tok ut henholdsvis 282 og 21 medlemmer i streik fra 29. mai. Forhandlingene strandet på kravet om pensjon fra første krone også for de som har stillinger på under 20 prosent. 303 LO-medlemmer streiker nå i solidaritet med ansatte i stillinger som er «for små» til å opptjene pensjon.

Fikk besøk av LO-lederen


Linda Reinholdtsen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen kaller det blodig urettferdig at de lavest lønte ved sykehusene, som først og fremst er unge kvinner, ikke får pensjonsopptjening. Dette er de som sørger for at sykehusene kan holde åpent og ta vare på syke i helgene. 

– Det skulle bare mangle at også de med lave stillingsbrøker får opptjening til pensjon og uføredekning. Hvorfor skal ikke en vernepleierstudent, helsefagarbeider eller renholder som jobber på sykehus få det, når de som gjør den samme jobben i kommunene, ved for eksempel sykehjem, får det?

«Fornuften vil trumfe grådige sykehusdirektører»

– Pensjon fra første krone er en svært viktig sak for alle i fagbevegelsen. Når man på sykehusene nekter lavtlønte som jobber deltid denne rettigheten må de selvsagt ta kampen, sier leder i Fellesforbundet Jørn Eggum. 

Han mener at støtten i denne saken er mer enn et rent spørsmål om solidaritet – det er en markering mot urettferdighet og for likestilling og likebehandling.

– Vi i LO-familien har mye erfaring med denne typen kamper. De som kan historien ser at vi oftest vinner fram. I dette tilfellet er jeg sikker på at fornuften trumfer grådige sykehusdirektører, sier Eggum.

Får støtte av sykepleierne og legene

– Vi mener at en grense på 20 prosent diskriminerer deltidsansatte. Dette er et syn NSF har formidlet gjennom Unio i høringer knyttet til offentlig tjenestepensjon, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Også Norsk Tjenestemannslag (NTL ), Akademikerne, LO Stat, Handel og Kontor (HK), Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Nærings- og Nytelesesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Filmforbundet har kommet med støtteerklæringer. Det samme har SV-leder Audun Lysbakken.

– Flertallet som rammes av dette er kvinner med små stillinger og lav lønn. Dette er derfor også helt rimelige likestillings- og likebehandlingskrav, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

HK ber de streikende stå kampen ut

– Vi støtter våre streikende kamerater i kravet om pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter. Den kampen dere står i nå, er ikke bare viktig for dere men baner også vei for andre. Stå kampen ut, oppfordrer forbundsleder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes.


Kjell Erik Kallset

Fra arbeidstakerorganisasjonen YS meldes det om full støtte til alle streikende. 

– Kampen for å sikre pensjon og ikke minst pensjon fra første krone er en viktig kamp for alle fagorganiserte, sier YS-leder Erik Kollerud.

I tillegg strømmer det inn med støtteerklæringer fra en rekke lokale fagforeninger og partilag.

Full fart i Bergen

I Bergen er 71 Fagforbundet-medlemmer foreløpig tatt ut i streik.

Streikeleder Fauzia Hussain-Wiik melder om fantastisk engasjement og godt humør blant de streikende, samtidig som hun takker for støtten fra blant annet SV, Norsk Tjenestemannslag NTL, Ap, AUF og ulike organisasjonsledd fra Fagforbundet selv.

Trondheim: Streiken kan bli langvarig

I Trondheim er 46 av de streikende fra Fagforbundet. Sigmund Eidem er hovedtillitsvalgt og streikeleder fra fagforbundet. Han synes det er dårlig at ikke sykehuset gir denne pensjonen.

– Kommunene klarer det, sier han til Fagbladet.


Frode Dreier / Frilans-Andreassen.no

Hvordan ramme arbeidsgiver, ikke pasienter

Eidem mener streiken kan bli langvarig, men det er en vanskelig balansegang å skulle ramme arbeidsgiveren uten å ramme pasientene for hardt. I første omgang er det ansatte som er mer indirekte i apparatet rundt pasientene, som er tatt ut. Slik unngår arbeidstakerne at arbeidsgiverforeningen Spekter kan be Helsetilsynet gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

– Vi har mange driftsansatte saksbehandlere, kontoransatte og renholdere på avdelinger som har administrasjon og drift. De rammer ikke nødvendigvis pasientene direkte, sier Eidem til Fagbladet.

Streik og solskinn ved Sørlandet sykehus

- Her er det kjempestemning, sier Fagforbundets leder Mette Nord, som besøkte de streikende i Kristiansand og holdt appell på streikens tredje dag, 31. mai.

– Dette er en sak det virkelig er verdt å streike for, understreker hun.

Les mer om grunnlaget for streiken


Fagforbundet

 

;