Nå har Fagforbundet 370 000 medlemmer

Fagforbundets leder Mette Nord med noen av våre 370 000 medlemmer.

– Vi går mot strømmen og vokser hele veien, som det eneste forbundet. Det er fordi folk tror på politikken vår og de stoler på at vi tar kampen, enten det gjelder streik for pensjon fra første krone, forhandlinger, heltid eller privatisering, sier nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

15.08.2019 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 15.08.2019

At vi er mange, og stadig vokser, er med på å sikre gjennomslag for medlemmenes krav i tariff- og arbeidslivsspørsmål. Med lokale fagforeninger i alle landets kommuner, og 17 000 tillitsvalgte, står Fagforbundet klart til å hjelpe våre 370 000 medlemmer.

Dette mener Fagforbundets medlemmer er de viktigste medlemsfordelene ifølge medlemsundersøkelsen 2019:

  1. Muligheten til å få hjelp fra tillitsvalgte og fagforening.
  2. Juridisk bistand ved yrkesskader, yrkessykdom eller oppsigelser.
  3. Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår
  4. Trygghet i arbeidsforholdet ved tvister på arbeidsplassen

Hele 82 prosent av medlemmene synes det er meget eller ganske viktig å være medlem av Fagforbundet.

Og 1. januar 2020 bli Norges største forbund enda større, for da blir Postkom, med sine 18 000 medlemmer, en del av Fagforbundet.

Vurderer du å bli medlem? Se våre medlemsfordeler og meld deg inn du også!

Her er seks andre gode grunner som kan hjelpe deg litt på vei til å bli medlem i Fagforbundet.

Den dagen du bestemmer deg for å fagorganisere deg tar du en viktig og riktig beslutning. Når vi står mange sammen, får vi større gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og anstendige arbeidsforhold.

1. Vi har mange gode yrkesfaglige tilbud til medlemmene.

2. Yrkesaktive medlemmer kan søke om stipend til utdanning og kurs.

3. Fagforbundet jobber politisk fordi du som arbeidstaker har det best når styrende politikere jobber med oss, og ikke mot oss. Faglig-politisk arbeid og samarbeid gir oss styrke og gjennomslagskraft. Du blir ikke medlem av noe parti når du melder deg inn hos oss. Ditt partivalg er ditt eget!

4. Vi kjemper for å få gjennomslag for vår politikk overfor de politiske partiene. Fagforbundet vil ha et mer rettferdig samfunn, med mer fellesskap, mer samhold og et trygt og inkluderende arbeidsliv.

5. Som medlem i Fagforbundet får du tilsendt Fagbladet i posten ti ganger i året.

6. Som medlem i Fagforbundet får du Norges beste innboforsikring, samt andre forsikringer og tilbud gjennom LOfavør.

;