Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Ny lønn og ny, god pensjonsløsning i PBL-barnehagene

Mellomoppgjøret, og ikke minst dragkampen om pensjon i PBL er i havn. Herdis Schärer og Anne Green Nilsen leder forhandlingene for Fagforbundets delegasjon

Fem år med dragkamp om pensjon for ansatte i PBL-barnehagene er over. I mellomoppgjøret ble Fagforbundet enig med PBL om en pensjonsordning der prinsippene Fagforbundet har kjempet for, er med.

av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 08.04.2021

– En milepæl og viktig seier! Vi har fått til en framtidsretta, god pensjonsavtale for de ansatte i PBL-barnehagene. Den nye ordningen kalles barnehagepensjon. Den er lik for kvinner og menn, den utbetales fra du går av og livet ut, og den sikrer et godt pensjonsnivå, litt avhengig av når du velger å gå av, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen i Fagforbundet.

Mellomoppgjøret i havn

I tillegg til pensjon, har partene også forhandlet om lønn.

 – Det har blitt et bra oppgjør, som ligger på nivå med lønnsoppgjørene i samfunnet for øvrig. Vi har jobbet for å få en liknende profil som vi fikk for de barnehageansatte i kommunene. Det mener jeg vi har greid, men for å få det til innafor den økonomiske ramma har vi måttet ha flere delvise lønnsopprykk, et fra 1.5. et fra 1.7 og et fra 1.1. 2020. Alt i alt vil medlemmene få et lønnsoppgjør som gir dem økt kjøpekraft, sier Nilsen.

Protokollen med lønnstabell finner du her.

Høyeste sparesats

Pensjonsavtalen gir medlemmene en sparesats til pensjon på sju prosent. Det er det høyeste nivået som tjenestepensjonsloven åpner for. I praksis vil det bety en høy, årlig sparing til egen tjenestepensjon, der den enkelte kan ta ut pensjon fleksibelt fra 62 år og kombinere arbeid og pensjon.

– Vi er godt fornøyd med å ha kommet i havn med krevende forhandlinger for våre medlemmer i PBL-barnehagene. For å få dette til, måtte vi avtale noen overgangsløsninger der de ansatte betaler litt mer av sparingen til egen pensjon i en overgangsperiode. Dette har vi jobba med siden 2014, og det var godt å kunne sette en sluttstrek nå, sier Nilsen

Overgangsløsning

 Overgangsordningen innebærer at arbeidsgiver betaler 4 prosent og arbeidstaker betaler 3 prosent av pensjonssparingen. Det er en annen fordeling enn det som der vanlig i tilsvarende pensjonsordninger.  Det går imidlertid tydelig fram av avtalen at dette er en midlertidig ordning.  Partene har som målsetting å nå en fordeling med 5 prosent innskudd fra arbeidsgiver, og 2 prosent innskudd fra ansatte, senest fra 2023.     

Hun fortell.er at eldre medlemmer over 52 år 1.1.2020 beholder den ordningen de har i dag. Også AFP-ordningen blir som den er, fram til partene har avklart hvordan AFP i privat sektor skal være i framtida.

Den nye ordningen

Barnehagepensjon har med seg vesentlige momenter fra en ytelsesbasert pensjonsordning. Den gir blant annet like god pensjon for kvinner og menn, og den betales livet ut. Pengene blir plassert i aksjer og verdipapirer, og avkastningen går til den enkeltes pensjonsbeholdning.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta har hele tiden stått sammen i forhandlingene med PBL.