Stortinget vedtok å legge ned de kommunale kemnerkontorene

(Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Stortinget vedtok 13. desember å legge ned de 227 kommunale kemnerkontorene, og overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten fra 1. juni 2020. – Regjeringa fortsetter den systematiske nedbygginga av viktige institusjoner i distriktene, sier Fagforbundets Trond Finstad.

13.12.2019 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 03.01.2020

Virksomhetsoverdragelsen omfatter samtlige 1279 årsverk ved dagens skatteoppkreverkontorer. I tillegg blir 68 ansatte ved Skatteetaten som i dag jobber med veiledning av ansatte ved kemnerkontorene berørt.

Forslaget ble offentliggjort i forbindelse med Statsbudsjettet tidligere i høst. Fagforbundet nasjonalt opprettet umiddelbart en intern faglig arbeidsgruppe sammensatt av både tillitsvalgte, ansatte ved ulike kemnerkontorer og administrativt ansatte ved hovedkontoret. I tillegg ble det opprettet en koordineringsgruppe ved Fagforbundets hovedkontor. Fagforbundet fremmet i oktober innspill til Finanskomiteen om å stanse nedleggelsen.

- Uheldigvis for oss har regjeringen nå flertall på Stortinget, og fortsetter med dette grepet den systematiske nedbygginga av viktige institusjoner i distriktene. For oss er det særlig skuffende at Kristelig Folkeparti har snudd og støtter opp under denne sentraliseringspolitikken, sier leder for Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon, Trond Finstad. 

Ordførere protesterer mot nedlegging av skattekontorene

Lokalsamfunnsforeningen tok initiativ til et ordføreropprop mot nedlegging av de kommunale skattekontorene. Til nå har 308 ordførere fra hele landet skrevet under.

Trond Finstad synes det er flott at så mange ordførere har skrevet under oppropet. 

– Vi er glad for initiativet og støtten fra ordførerne. De som meg er nok bekymra for finansieringen av velferdstjenestene. De lokale skatteoppkreverkontorene har veldig høy løsningsgrad og avdekker selskap og enkeltpersoner som prøver å gå utenfor lovverket og ikke vil være med på spleiselaget som finansierer velferden vår, sier Finstad. 

Følger opp berørte medlemmer

Fagforbundet har over 400 medlemmer som blir berørt av vedtaket og det er fortsatt uklart i hvilken grad hver enkelt vil bli berørt. 

I forbindelse med statliggjøringsprosessen har Finansdepartementet opprettet et samarbeidsutvalg (SU). Hovedoppgaven til utvalget er å komme med et forslag til hvordan personalprosessen, henunder kartlegging og innplassering av ansatte, skal gjennomføres. Medlemmene i samarbeidsutvalget representerer Skatteetaten, KS, Oslo kommune samt hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, herunder både LO Stat, LO Kommune og KAH (Kommuneansattes hovedsammenslutning). LO Kommunes representant er arbeidsutvalgsmedlem Trond Finstad. Samarbeidsutvalget møtes hver uke, og vil fortsette med dette fram til jul. 

– Fagforbundet vil fortsette å ivareta våre berørte medlemmer i den videre prosessen. Vi sender fortløpende ut all tilgjengelig informasjon til forbundsregioner, fagforeninger og kompetansesentre. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å viderebringe denne informasjonen til alle berørte medlemmer, sier Finstad. 

Skatteetaten er tydelige på at de ønsker og vil sørge for at så mye informasjon som mulig gjøres tilgjengelig så tidlig som mulig. All relevant informasjon vedrørende prosessen, inkludert Skatteetatens egen fremdriftsplan, er å finne på www.skatteetaten.no/skatteoppkrever

;