Står på for hjemmetjenesten i Oslo

Britt Holand, hjelpepleier i hjemmetjenesten i bydel Østensjø i Oslo (Foto: Per Flakstad, Fagbladet)

Mediene melder om manglende smittevernutstyr for hjemmetjenesten og høyt arbeidspress. Hjelpepleier Britt Holand i bydel Østensjø rapporterer om ansatte som strekker seg langt for å nå fram med medisiner, hjelp og omsorg.

19.03.2020 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 27.03.2020

- Mange av brukerne er redde nå. De er engstelige for smitte. Vi gjør det beste ut av de ressursene vi har, og står på for de som trenger oss, sier hun.

Arbeidssituasjonen har mildt sagt forandret seg i løpet av noen små uker og dager. Flest mulig helsepersonell må stå i den ekstraordinære arbeidsdagen. Men det er lettere sagt enn gjort. Mange kolleger av Holand er satt i karantene etter ferie i utlandet og nye vikarer er satt inn.

- Det går nok mot flere doble skift framover. Helgene er allerede sårbare med færre folk tilgjengelig. Det kan bli aktuelt å trekke inn andre yrkesgrupper for å hjelpe oss hvis vi ikke blir mange nok på jobb, forteller hun.

Det kan handle om ergoterapeuter, fysioterapeuter og ansatte i helseforvaltningen – altså helsepersonell som per i dag ikke er direkte involvert i smittevern og håndtering av smitteutsatte grupper.

Utrygge uten munnbind

Holand opplyser at det foreligger en liste over prioriterte arbeidsoppgaver framover. Det handler om å identifisere hvor det ikke kan kuttes noe i tilbudet og hvor noen oppgaver kan utsettes eller følges opp med ringetilsyn.

Hverdagen til hjemmesykepleien handler ikke minst om et skrikende mangel på smittevernutstyr. Det er lite på lager, og det mangler selv de mest elementære ting, som munnbind, hansker og desinfeksjonsmiddel.

- De ansatte bruker kun smittevernspakke der det er påvist koronasmitte. Vi har noen munnbind og håndsprit, men det er begrenset. Det forventes at vi møter gamle og syke med elementært smittevern, sier hun.

Holand merker seg at myndighetene gjør det de kan for å skaffe til veie mer utstyr, men hun er utålmodig.

- Vi står til ansvar for gamle og pårørende som peker på at vi mangler munnbind og håndsprit. De føler seg utrygge, legger hun til.

Utfordrende at pårørende oppsøker sine gamle

Holand melder om at det er flere som besøker sine pårørende i disse tider, til tross for gjentatte advarsler fra myndighetene om at de spesielt bør holde seg unna gamle og skrøpelige. Enn så lenge foreligger det ingen retningslinjer for pårørendebesøk.

- Noen familiemedlemmer er veldig aktive med å hjelpe moren eller faren sin mer enn de pleier å gjøre. De ordner med mat og husarbeid. Det avlaster oss i hjemmetjenesten, men samtidig vet vi lite om de pårørende selv bringer med seg smitte. Det er alvorlig. Vi må alle ta hensyn til at dette handler om de mest sårbare gruppene, sier hun.

;