Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Avtale for å unngå permitteringer i Posten Norge

Fagforbundet og Posten Norge har inngått en avtale om at medarbeidere kan leies ut mellom selskapene i Posten Norge. Utfordringen til Posten er at deler av virksomheten opplever dramatisk nedgang, mens andre deler opplever økt etterspørsel. Hensikten er å sørge for at medarbeiderne blir brukt der behovet er størst, og at vi dermed unngår permitteringer.

av Øystein Moen
Sist oppdatert: 08.04.2021

– Vi går med på dette i en svært krevende situasjon. De ansatte må være og er fleksible med hensyn til hva de jobber med og hvor de skal møte på jobb. Fordelen er at vi foreløpig unngår permitteringer, sier Gerd Øiahals, leder av Fagforbundet Post og finans.

I praksis vil det foregå ved at de ansatte blir utleid fra den delen av konsernet de er ansatt i i dag til den virksomheten som trenger arbeidskraft. Alle som blir utleid beholder lønn og arbeidsbetingelser de har i dag, og vil fortsatt være ansatt i den delen av bedriften de jobber i dag, så du skifter ikke arbeidsgiver.

Frivillig utleie

– Vi håper alle er positive til tiltaket og dermed bidrar til å utsette eller unngå fremtidige permitteringer. Vi må alle bidra i en vanskelig situasjon. Vi har samtidig forståelse for de som ikke har anledning til dette av ulike årsaker, uttaler Gerd Øiahals.

Det er frivillig å stille seg til disposisjon for utleie. Dersom du takker ja til å bli utleid får du varsel om utleie minst 48 timer før utleien finner sted. Da får du også vite arbeidssted og arbeidstider. Du får dekket merreiseutgifter du vil få som følge av bytte av arbeidssted. Du må selv avtale hvilken type transportmiddel som dekkes. Du vil få vite en foreløpig varighet av utleieperioden, men den kan forlenges og avkortes. Mens du er utleid vil du ikke kunne permitteres.

Denne avtalen gjelder foreløpig frem til 30. september i år.