Frisørmedlemmer skryter av fagforeninga si

Frisørene er en av yrkesgruppene som er mest fornøyde med jobben Fagforbundet gjør under koronakrisa. Det kommer fram i en medlemsundersøkelse som Fagforbundet har gjennomført. - Det er ei god tilbakemelding å få nå når salongene så smått åpner opp igjen, sier Vivian Jacobsen, leder i Fagforbundet Frisørenes fagforening.

21.04.2020 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 21.04.2020

Undersøkelsen er gjennomført for at Fagforbundet skal få bedre oversikt over medlemmenes situasjon under koronakrisa. Det er spurt spørsmål om hvordan medlemmene selv opplever krisa, og hva de synes om norske myndigheters håndtering av den. Et tilfeldig uttrekk av 10 000 medlemmer er spurt, og den ble utformet i dialog med personvernombudet i Fagforbundet, Eirik Randsborg Lie. Undersøkelsen som ligger ved ble gjennomført i perioden 31. april til 6. mars.

Det ble mellom anna spurt om alt fra arbeidssituasjon, hjemmekontor, politisk håndtering, hvem gjør en god jobb, forventinger framover og ikke minst om bistand fra tillitsvalgt/fagforening.

De fleste i arbeid

Den store majoriteten av Fagforbundet sine medlemmer er fortsatt i arbeid. Kun 4 prosent oppgir å være permittert, noe som henger sammen med at de fleste av medlemmene arbeider i det offentlige. Samtlige frisører som har svart på undersøkelsen oppgir å enten være permittert, arbeidsledig eller sykemeldt. Frisørmedlemmene ble altså hardt ramma økonomisk fra dag en.

- Da er det fint å se at frisørene er de som er mest fornøyde med jobben Fagforbundet gjør i krisa, og de svarer også i større grad enn andre at de har fått hjelp av tillitsvalgte, sier en fornøyd frisørleder.

 

 

 

 

;