Tillitsvalgte forklarer oppgjøret

17.09.2020 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 17.09.2020

"Det ble ikke streik, og det er vi fornøyde med. Oppgjøret forøvrig ble vel ikke hva vi håpet, men i tråd med frontfagsmodellen som ble fremforhandlet tidligere i år. I disse koranatider var det på forhånd varslet at dette kom til å bli et moderat oppgjør, og det ble det. Lokale forhandlinger blir det heller ikke denne gang. Det gledelige er at det nå skal nedsettes et partsammensatt utvalg for å jobbe for at flere skal få 100% stillinger."

;