Meklingen i statsoppgjøret starter

LO Stats leder Egil André Aas, som skal lede meklingen for LOs forbund og Svend Morten Voldsrud, Fagforbundets representant i forhandlingsutvalget. (Foto: Jan Tore Skjelbek)

LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne møter onsdag til oppstartsmøte i meklingen for hovedtariffoppgjøret i staten. Meklingsfristen er 14. oktober ved midnatt.

23.09.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 23.09.2020

– Dette forhandlingsbruddet må staten ta på seg ansvaret for. Vi var villig til å finne en løsning hvor vi hensyntar den spesielle situasjonen landet, og norsk arbeidsliv er i under pandemien. Men vi møtte en motpart som åpenbart hadde bestemt seg på forhånd, sa LO Stat-leder Egil André Aas da forhandlingene brøt sammen tidligere i september.

– Det er økonomi dette først og fremst handler om. I forhandlingene var tilbudet innledningsvis fra staten null og det sto de på. Så der er vi fortsatt. Og der bør vi jo helst ikke være når fristen nærmer seg, konstaterer han.

;