Uravstemning: Du avgjør lønnsoppgjøret!

Med et tastetrykk kan medlemmene si ja eller nei til resultatet i lønnsoppgjøret. (Foto: Mostphotos)

Når Fagforbundet har ferdigforhandlet tariffavtalen din må du godkjenne eller forkaste avtalen. Det gjøres gjennom en uravstemning.

29.09.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 05.10.2020

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - som betyr at alle medlemmer som er omfattet av en tariffavtale også skal stemme over forhandlingsresultatet.

Bruk stemmeretten din!

Alle medlemmer får en SMS hvor de har  mulighet til å stemme ja eller nei til sitt lønnsoppgjør. Vedlagt SMS-en er det en lenke til mer informasjon om resultatet og en kort oppsummering av hovedpunktene i det som er blitt avtalt. Hvis du ikke svarer i løpet av en uke vil du få en purring.

Hva skjer hvis jeg sier ja?

Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen/overenskomsten godkjent, og lønnsoppgjøret er over for denne gang.

Hva skjer hvis jeg sier nei?

Hvis flertallet sier nei betyr det at forbundet er i en konfliktsituasjon, noe som normalt betyr at medlemmene går ut i streik. 

Unntaket er hvis partene kom til enighet om resultatet uten at det var innom Riksmekleren først. Da må det først til mekling før det eventuelt blir streik. Det er også mulig for arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden å gjennomføre ekstramøter og komme fram til en ny og forbedret løsning.

Les mer om historien bak uravstemninger og hvordan de fungerer på arbeidslivet.no

 

;