Sluttstrek for historisk langt hovedoppgjør

Trygve BjrnHans louis merethe Doris Anne Sofie venter spent foran Rollespill

Så var det over. Tariffåret 2020. Det varte lenge. Helt fram til 19. februar året etter. Det var året da streikeluer ble like viktige som streikevester, store streikemarkeringer ble til små og spredte markeringer - og gode streikeklemmer ble til digitale skjermklemmer.

05.03.2021 av Jan Tore Skjelbek
Sist oppdatert: 17.03.2021

Det meste var annerledes, men Fagforbundet står på krava, også i et år i koronaens tegn.

Fagforbundet gjennomførte til sammen fire streiker under dette tariffoppgjøret. Det ble forberedt streikeuttak på til sammen 15 tariffavtaler, det ble gjort forberedelser til ti meklinger og fire meklinger endte med at partene ble enige, melder forbundets konflikthåndteringsgruppe.

Tariffplanen som forsvant

I februar i fjor forberedte Fagforbundet seg på et nokså vanlig hovedoppgjør. Anne Green Nilsen i arbeidsutvalget husker hun gjorde seg noen betraktninger.

– Vi så for oss god økonomisk uttelling for medlemmene og gjennomslag for saker som vi er opptatt av. Rammene for oppgjøret var på 3,5 prosent, og det var høyere enn det hadde vært på en stund.

Tidlig i mars slo NHO fast at det kom til å bli et nulloppgjør, noe folk med god husk straks kunne avsløre at de gjør foran hvert tariffoppgjør. Fagforbundet poengterte på sin side at det nå var lavlønnsgruppene sin tur til å få et løft.

I første omgang ble det ikke noe lønnsforhandlinger. I stedet fikk Norge og verden koronapandemien. Etter hvert ble det enighet om å gjennomføre et hovedoppgjør, selv med en pandemi hengende over oss.

Og tallet er 1,7

Vårens vaklende eventyr ble til høstens og vinterens vakreste eventyr. Det skulle vise seg å bli et fullblods tariffeventyr, komplett med NHO-troll, Spekter-skrømt og velferdsprofitør-nisser.

Arbeidsgiverorganisasjoner og fagbevegelsen var enige om hovedprinsippene. Frontfagsmodellen skulle lede an, selv når lønna krøp i motbakke. Og det gjorde den i år. Ramma på lønnsoppgjøret ble justert ned til 1,7 prosent.

Det var det god grunn til. Ledigheten steg til rekordhøyt nivå, og gode nyheter om at vi kunne løsne litt på strenge koronatiltak, ble hver gang avløst av dårlige nyheter om at pandemien hadde tatt en ny og vond vending.

Noen ble fristet til å tro at det skulle bli et lett oppgjør, der de fleste skulle bli enige om det meste. De fikk først rett. Kommuneoppgjøret ble gjennomført på vennskapelig vis og endte med: Ja, du gjettet riktig – en lønnsoppgang på 1,7 prosent.

Den samme ramma gjaldt også i sykehusoppgjøret, Spekter helse. Fagforbundet sørget for en klar prioritering av alle fagarbeidere, med sikring av tillegg for fagarbeidere med videreutdanning.

Sinna bussbransje


Fagforbundet

Det skulle vise seg at det ikke var like enkelt å få alle de andre oppgjørene like greit over målstreken. Høsten ble innledet med streik i bussbransjen. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter hadde i over et tiår skuffet bussbransjen med ei lønn som bevegde seg mot kjøreretningen.

Bransjen var lovet å sakte, men sikkert komme opp på nivå med industriarbeiderlønn. I stedet gikk det sakte, men sikkert andre veien. Nå var bransjen sinna, skikkelig sinna. Etter tre uker med streik vant de fram med ny og forbedret retning på lønnsutviklingen.

Streik gjør sterk


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

I tillegg til busstreiken gjennomførte Fagforbundet en historisk kirkestreik og til slutt to NHO-streiker innen omsorgsbedrifter og private helsetilbud, avtaleområdene 453 og 481. Green Nilsen fulgte de to siste. Hun skryter av innsatsen.

– Alle ære til de tillitsvalgte og de streikende som forsto så godt hvorfor vi var i streik og sto i det til tross for pandemi og kulde.

Hun er gjerne den første til å understreke at slaget om NHO-området 453 ikke er over, selv om streiken ble stoppet med tvungen lønnsnemd. Streiken i område 481 ble imidlertid løst i tvungen mekling 19. februar, etter en måned og en dag. Det ble et godt oppgjør.

– Det er en nytelse å lese denne møteboka, det er sjelden vare. Hvis vi sammenligner med kravet vårt, er det nesten 100 prosent gjennomslag, kommenterer Green Nilsen.


Fagforbundet

Klar for mellomoppgjør

Riktignok er Fagforbundet alltid forberedt på at det kan bli streik, men det beste er selvsagt å komme fram til en løsning uten konflikt. En mekling kan for eksempel gjøre underverker. Det skjedde i Norlandia-barnehagene i Spekter-området, der de ansatte kunne glede seg over at de vant fram med kravet om en livslang og kjønnsnøytral hybridpensjon. Fagforbundet gikk også inn med krav om hybridpensjon i kultursektoren, en kamp som er flyttet til årets oppgjør.

Og snipp snapp snute så var det lengste og mest underlige hovedoppgjøret i manns og kvinnes minne ute. Fagforbundets forhandlere tar seg en velfortjent pust i bakken. Men ikke lenge. Mellomoppgjøret 2021 venter rett rundt hjørnet. Vi håper det blir året da pandemien forsvinner – og jobbtryggheten og godklemmene vender tilbake.