Verneombud: Skal vi bare holde ut, eller er det noe du kan gjøre?

Starten av pandemien var preget av dugnadsånd – dette får vi til sammen. Jeg fikk høre mange historier om hvor slitsomt det var, men også mange historier om hvor godt det var når alle tok et tak sammen.

08.03.2021 av Utvalg for arbeidsmiljøaktiviteter v/Leif Johnsen
Sist oppdatert: 18.03.2021

En fortalte om god opplæring i nye oppgaver – og mente at sånn skulle vi hatt det til vanlig. Ellers var det mye oppmuntrende som skjedde, som utendørs konserter – i Arendal var det trompetkonsert i sentrum hver dag. Heldigvis visste vi ikke den gangen hvor lenge dette ville vare, da hadde vi nok hengt mer med hodet, men kunne kanskje planlagt bedre.

Jeg merker på meg selv og andre hvordan pandemien blir belastende over tid. Man kan merke det på møter (teams osv.) – stemningsleiet er ikke der det skal være. Folk er slitne,  mange har rett og slett fått kortere lunte. Alle har noen nære og kjære de er engstelige for, og mange er engstelige for egen helse. Mange er mer ensomme, både privat og fordi de har mindre omgang med andre på jobb.

Ikke bare å holde ut

Det kan være lett å tenke at det er «bare å holde ut», men det er ikke bare å holde ut. Vi må gjøre det vi kan for en så god arbeidshverdag som mulig. Arbeidsmiljøloven gjelder like fullt under pandemien.

Hva kan vi gjøre da? Det første er å finne ut hva som er belastningen, erkjenne at denne belastningen i arbeidsmiljøet er et problem. Så må vi snakke om det  – også våge å snakke om det som er vanskelig, og deretter finne tiltak. Pandemien kan vi ikke stoppe alene, men det er alltid et tiltak man kan iverksette, det er alltid mulig med forbedringer i arbeidshverdagen. Dette er tradisjonelt HMS-arbeid, kartlegg, risikovurder og sett i verk tiltak.

Tiltak

Nå er kanskje du som leser spent på hva som er tiltakene, men det vet vel ikke jeg! Det er det du som verneombud og dine kolleger som vet – det er derfor vi har verneombud på hver eneste arbeidsplass. Men noen eksempler kan være:

  • Hjemmekontoret: Ha digitale kaffepauser sammen. Bor dere i nærheten, ta møtet utendørs, «walk and talk». Bruk heller Teams o.l. enn telefonen og ha på kameraet – det gir en større nærhet å se den du snakker med (gi blaffen i hvordan du ser ut på håret!).
  • Sosiale aktiviteter: Vi kan ikke samles så mange, men kan vi gjøre noe utendørs? Gå på tur, ski eller skøyter sammen? Quiz på Skype, Messenger eller Teams?

Men mest av alt så handler det om å se hverandre og å støtte hverandre. Vi jobber mer alene enn før, vi må likevel se til at alle føler seg sett og ivaretatt. Vi trenger også å muntre hverandre litt opp. Så dette er oppfordringen til alle verneombud, ta kontakt med leder og snakk om hva dere kan gjøre på egen arbeidsplass for å gi litt ekstra glød og trivsel hos kollegene. Det er mange skjær i sjøen ennå, men det kommer stadig flere vaksiner, og det vil bli lysere og bedre tider!