Regjeringa avvikler støtte til selvstendige

Hva skjer med selvstendig næringsdrivende etter pandemien? (Foto: Fagforbundet)

Regjeringen har besluttet å avslutte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende fra 1. november. Det er kritisk for de mange som arbeider selvstendig at regjeringen avvikler en ordning som fungerer.

28.09.2020 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 08.04.2021

Onsdag 30. september klokken 12 slås det alarm utenfor Stortinget.
En ellers usynlig bransje vil denne dagen skramle med transportkassene (flightcasene) i et opptog fra Youngstorget til Eidsvoll plass, hvor det blir appeller og markering med politikere.

Samme dag markeres alvoret for bransjen ved å lyssette kultur og signalbygg over hele landet rødt fra klokken 20 og utover kvelden.

 

 

;