Ingen midler til frilansere og selvstendig næringsdrivende i ny krisepakke

Elise Tunstrøm på Oslo Arkitekturtrienale 2019 der hun holdt en workshop i samarbeid med Growlab Oslo om Urban Scenograhpy. (Foto: Alex Asensi)

Regjeringen har besluttet å avslutte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende. I den siste krisepakken på 17,7 milliarder er det hovedsakelig bedrifter som er prioritert. Det er lite igjen til lavtlønte og vanlige arbeidsfolk.

04.12.2020 av Ingvild Hunsrød
Sist oppdatert: 17.12.2020

Fra og med 1. januar 2021 står de helt uten noe støtte.

– Frilansere og selvstendig næringsdrivende blir stående helt utenfor, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug.


Fagforbundet
– En av styrkene i det norske velferdssamfunnet er at fellesskapet fungerer som et sikkerhetsnett i vanskelige tider. Nå har vi et hull i dette nettet som må lappes, sier hun.

Det finnes over 330 000 selvstendig næringsdrivende i Norge i dag. Jobber du som selvstendig næringsdrivende i en sektor som er rammet av koronakrisen i dag, har du ingen trygghet for hvordan inntekten din ser ut framover. Når støtten som ble innført i mars kuttes, vil mange menneskers inntekt bli redusert dramatisk.

Uvisshet for kulturarbeiderne

En av bransjene som har mange selvstendig næringsdrivende er kulturbransjen, og nå frykter man at Norges kulturtilbud vil stå fattigere tilbake. En del vil forsøke å finne seg andre jobber å leve av, men i et generelt presset arbeidsmarked er det lite mulighet for å skifte bransje uten videre.

– Som i mange andre bransjer, opplever vi på gulvet et høyt trykk på å godta dårlige rettigheter, sier frilanser Elise Tunstrøm.

– Følelsen av uvisshet sitter sterkt i nå. Hvordan kommer kulturnorge til å se ut når vi kan åpne opp igjen? Kanskje alle institusjonene klarer seg, men hva betyr dette for frilanserne og for oss som jobber i deltid og tilkalling? Skal vi få dårligere vilkår enn vi allerede har?

Hun er medlem i Fagforbundet, og har troen på at kulturarbeiderne bør være organiserte.

– Eneste løsningen jeg ser er en sterk fagbevegelse. En fagbevegelse som jobber med organisering av kulturlivet, som fremmer trygge langvarige løsninger for frilansere, som får frem hvor viktig kulturlivet er, og som gjennom organisering setter en stopper for at kulturarbeidere generelt godtar for dårlige vilkår, sier hun.

Selvstendig næringsdrivende trenger den samme omsorgen som regjeringen gir til bedriftene. De trenger en forutsigbarhet og de trenger økonomisk støtte. – Fagforbundet krever at tiltakene som selvstendig næringsdrivende og frilansere fikk i mars må videreføres i 2021, sier Sissel Skoghaug.