Til hovedinnhold

Empatisk kommunikasjon (EK) - et verktøy for den vanskelige samtalen

Empatisk kommunikasjon er en metode som styrker kommunikasjonen mellom deg, pasient og pårørende, og som ivaretar brukerens medvirkning i behandlingen.

08.03.2017 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 13.03.2017

Hensikten er at pasient og pårørende får en opplevelse av å bli møtt, hørt og forstått. Et verktøy til bruk i den vanskelige samtalen. 

Innhold

Empatisk Kommunikasjon er et verktøy og en væremåte utviklet av Dr.philos. Lisbeth Holter Brudal, som benyttes innen helse, skole, ledertrening og i mellommenneskelige relasjoner generelt.

En avklarende samtale som ivaretar:

* Brukermedvirkning

* Finner pasienten der han er

* Skaper Den gode samtalen

* Et verktøy i Den vanskelige samtalen

«§ 3-1. Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. […] Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.» «§ 3-5. Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte.» (Lov om pasient- og brukerrettigheter)

Empatisk Kommunikasjon (EK) er et samtaleverktøy i fire trinn mellom en deltaker og en hjelper. Grunnlaget for verktøyet er kunnskap om menneskets medfødte evne til empati, vårt medfødte behov for kontakt og vår medfødte evne til selvrefleksjon. Ny kunnskap innen hjerneforskning og oppdagelsen av speilnevronene, viser at vår evne til empati gjør det mulig for oss å gjenkjenne hverandres følelser og intensjoner.

Empatisk Kommunikasjon kan:

* Forebygge uheldige konsekvenser av ikke-profesjonell kommunikasjon

* Forebygge at personer i krise forblir i grenseland eller at situasjonen forverres

* Gjenvinne, styrke og videreutvikle en opplevelse av sammenheng (forståelse, mestring og mening) i livet

Undervisningen består av teori, workshop-preget dialog og øvelser i grupper.


Om foreleser

Levi Jul Halvorsen er Kursholder og daglig leder i Enkel Formidling. Han har mer enn 20 års erfaring med ledelse, kursing og arbeid med organisasjoner og bedrifter i Norge, Sverige, Danmark og USA. Levi er godkjent som instruktør i Empatisk Kommunikasjon (EK) av Lisbeth Holter Brudal.

Praktisk informasjon

Introduksjonskurs: 1 dag. Fordypningskurs: 3 dager.

Begge kursene tilbys som dagskurs, kveldskurs eller helgekurs. Fordypningskurset kan også tilbys som periodiske oppfølgingssamlinger. Kursene kan settes opp over hele landet.

Kurset er rettet mot personer i helse- og omsorgstjeneste som ønsker forståelse for teori, praksis og teknikk som kan oppfylle kravene til kommunikasjon mellom hjelper og pasient, og hjelper og pårørende, slik Lov om pasient- og brukerrettigheter pålegger. Kursholder tilpasser innhold og form til yrkesgrupper og lokale forhold.

Pris. Etter avtale.


Kontakt

Levi Jul Halvorsen 940 10 471 levi@empatiskkommunikasjon.no
empatiskkommunikasjon.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?