Vil bli savnet: Tor Grøtting

Pensjonert tillitsvalgt Tor Grøtting. (Foto: Steinar Ottesen)

– Jeg klarer ikke stå med lua i hånda, når jeg ser noen som blir behandlet urettferdig. Det gjelder som tillitsvalgt, og det gjelder i livet. Det er grunnen til at jeg ble tillitsvalgt, sier Tor Grøtting etter at han har takket for seg etter lang fartstid i fagbevegelsen.

09.09.2019 av Steinar Ottesen, Fagforbundet Oslo
Sist oppdatert: 30.09.2019

Tor Grøtting går ut av heisen i 4. etasje for å få blomster etter å ha gått av med pensjon, men han er mest opptatt av å finne saksbehandleren til en sak som på­går. Det er et godt symbol på tiden som tillitsvalgt for Tor. Det handler om å kjempe for medlemmene.

Den ferske pensjonisten ble medlem av Fagforbundet 1. januar 1980. Men la oss spole tilbake 447 dager. På skjærtors­dag i 1978 kl. 08.45 sto militæret på dør­stokken og ba ham møte opp på Garder­moen klokka 12.00 samme dag. 48 timer senere var han i Libanon som en del av den første FN-styrken. Det har alltid handlet om å gjøre en innsats for noen andre enn seg selv.

Valgt på sitt første møte

Tor har fått svar på saken som pågår nå og er klar til å fortelle sin historie i fagbe­vegelsen. Han fikk en litt annerledes start i fagbevegelsen enn det som er van­lig.

Hvordan var ditt første møte med Norsk Kommuneforbund?

– Det var faktisk på årsmøtet i 1983. Jeg var sint og skulle på årsmøtet til Tje­nestemannsforeningen ved Rådhuset, som det het den gangen. Vi skulle kaste styret, og jeg skulle melde meg ut dagen etter. Det endte med at hele bordet vårt ble valgt inn i styret, inkludert meg selv. Tre korte år senere var Tor leder av Kem­nerklubben. I 2011 ble Tor valgt som le­der av Fagforbundet Oslo kemnerkontor avd. 730, sier Tor Grøtting.

Vant over Siv Jensen

Regjering etter regjering har forsøkt å statliggjøre kemnerkontorene. I tiden til Tor har det blitt forsøkt hele fire ganger. Det er en av de viktigste kampene, når vi spør han om det.

– En kamp jeg har stått i nesten hele min tid er forsøkene på statliggjøring av kemnerkontorene. Noe jeg er hundre pro­sent imot. Hele fire ganger har dette blitt forsøkt. Jeg husker godt at jeg var i VG og på Stortinget og pratet med statsråden. Den siste som forsøkte dette var Siv Jen­sen. Hun tapte, sier en smilende Tor Grøt­ting.

Fulgte i forsporene til familien

Foreldrene til Tor var selvsagt organiser­te. Faren hans var medlem av Jord og Skog, og mammaen var medlem av Han­del og Kontor hele livet.

Hvorfor har du alltid sagt ja til å være tillitsvalgt?

– Jeg er sånn at når folk er gjort urett mot, så må jeg hjelpe. Jeg klarer aldri å sitte stille å se på, når jeg er uenig. Da vil jeg heller brette opp ermene å gjøre en jobb.

Har du noen råd til ungdomstillitsvalgte?

–Du må være aktiv fra første stund. Det aller viktigste du kan gjøre som til­litsvalgt er å verve nye medlemmer, sær­lig nyansatte med høyere utdanning. Her har vi en jobb å gjøre.

Et forbilde

Tor har vært, og vil være et forbilde for mange nye tillitsvalgte mener 1. nestle­der i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje, som er med for å gi Tor blomster og noen ro­sende ord.

Hva skal du nå? spør Vidar.

– Først vil jeg bare si at jeg kommer til å savne alle kollegaene mine. Jeg har blitt valgt til leder av borettslaget, så det blir mer viktig arbeid for fellesskapet. I tillegg har jeg arvet 500 mål med skog i Alvdal, og i tillegg skal jeg restaurere ei gammel koie.