Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Trapper opp streiken – ansvarsløst av NHO sier LO-forbund

Streikevakt. Illustrasjonsbilde

– Når NHO ikke en gang gidder å svare oss på forslag som kunne ha endt streiken, så er det direkte ansvarsløst. Det betyr at vi må trappe opp en konflikt i private omsorgsbedrifter som vi mener kunne vært løst.

av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 08.04.2021

Den som sier dette er Anne Green Nilsen i Fagforbundet, som leder forhandlingsdelegasjonen til LO-forbundene Fagforbundet og FO i den pågående konflikten.

Hun utdyper:

– Vi har lagt på bordet et helhetlig forslag som kunne ha løst begge de to pågående streikene i NHO-området, altså private omsorgsvirksomheter og private helsevirksomheter.

Kjemper mot urett

Det nye uttaket er på i alt 24 medlemmer, dermed er i alt 144 medlemmer fra Fagforbundet og FO i streik fra 1.2. 2021. Disse er fordelt på 18 virksomheter, i noen av disse trappes det opp, og i 12 av dem har vi ikke hatt ute folk i konflikt før nå.

Opptrapping NHO 453 fra 1.2

Bakgrunnen for konflikten er forskjellsbehandling av yrkesgruppene i disse områdene både innad i avtalen og sammenliknet med tilsvarende yrker i det offentlige. I 2019 valgte NHO å løfte lønnen til en yrkesgruppe i en av disse avtalene, sykepleierne, med titusenvis av kroner for at de skulle tjene om lag like bra som sykepleiere i sykehus og kommuner. Dermed oppstod det enda en urett, sammenliknet med andre høyskoleutdannede.

Vi har tatt ansvar

– Vi er i en helt spesiell situasjon med pandemi og økonomiske nedgangstider. Det har vi tatt inn over oss og foreslått en plan som over tid retter opp urettferdighetene som er skapt. Gjennom mange år har våre medlemmer sakket etter alle andre sammenliknbare avtaleområder. Slik kan det ikke fortsette. Vi tar likevel ansvar og foreslår relativt små skritt på veien til rettferdige løsninger, sier Nilsen.

For mange er det slett ikke dyrt

Hun legger til at mange av virksomhetene har lokale avtaler som sikrer de ansatte bedre vilkår enn minstelønna i tariffavtalen. For disse virksomhetene vil det ikke koste noe å lage et bedre sikkerhetsnett i bunnen av avtaleverket.

 – Det er bare virksomheter som systematisk har spart på å underbetale folkene sine som får svi på grunn av ny tariffavtale med høyere minstelønn, sier hun.

Tariffavtalen omfatter svært mange ulike områder. Det handler om behandlingsinstitusjoner innen rus, psykiatri, barnevern, pleie og omsorg, Blindeforbundet, en kino og noen barnehager, men også ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen og Bymisjonen.