Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Streik i kirkelig sektor

Det er streik i kirkelig sektor. Dette er klart etter at meklingen i oppgjøret mellom Kirkens arbeidsgiverorganisasjon og blant annet Fagforbundet og Presteforeningen brøt sammen natt til lørdag 12. desember. Dermed er det streik fra arbeidstidens begynnelse 12.12..

av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 08.04.2021

– Vi mener KA la opp til det som i realiteten var en lønnsreduksjon for nyansatte prester. Det kunne vi selvsagt ikke akseptere, sier forhandlingsleder for Fagforbundet, Kai Nygård.

– Årets lønnsoppgjør har en svært begrenset økonomi. Vi er ansvarlige, og kravene vi fremmet overfor KA var innenfor frontfagets ramme på 1,7 %. Likevel har vi ikke lykkes med å komme til enighet, sier han

I første fase er i alt 21 kirkelig ansatte tatt ut i konflikt, fem av dem fra Fagforbundet.

Nei til lønnsreduksjon

Han forteller at kjernen i konflikten er at arbeidsgiverne ikke ville videreføre et lønnstillegg som prestene har gjennom en avtale som ble inngått for fem år siden. Ordningen skulle kompensere prestene for at de ikke lenger hadde boplikt. Arbeidstakersiden har i årets oppgjør krevd at lønnsnivået dette tillegget ga, skulle videreføres. KA krever å kunne ansette prester på et lønnsnivå som ligger inntil 50-60 000 kroner under dagens nivå.

Kjemper for folkekirken

– Streiken handler om noe mye større enn vår egen lønnsslipp. Vi streiker for å sikre fremtida for kirken vår. Vi hadde håpet å unngå dette, men det virker som om arbeidsgiver ikke ser alvoret i rekrutteringskrisen vi er midt oppe i. Vi mener arbeidsgiver viser at de i praksis ikke er interessert i å gjøre sitt beste for å møte utfordringene kirken står overfor fremover. 1 av 6 prestestillinger vil stå vakante om fire år, 200 menighetsprester vil mangle, sier lederen for Fagforbundet teoLOgene, Thore Wiig Andersen.

Arbeidstakerne er også redde for at lønnsreduksjonen vil ramme prester som bytter jobb.  

Våger ikke bytte jobb

 – Hvem tør skifte jobb når en risikerer å gå ned i lønn? Dette vil merkes særlig i Distrikts-Norge der en allerede sliter med å få kvalifiserte søkere. Det som står på spill er så viktig at vi måtte gå til streik. Vi streiker for en forsvarlig bemanning i fremtidens kirke.

– Der det ikke finnes prester, vil det ikke være kirkemusikere, kateketer, diakoner eller kirketjenere heller. Et helt arbeidsmarked risikerer å forvitre og kirker vil legges øde hvis KA får gjennomslag for sin avvisning av garantilønn, sier Wiig Andersen.

Fagforbundets forhandlingsleder Kai Nygård er klar i sitt budskap.

– Vi ønsker ikke konflikt, men nå har vi ikke noe annet valg. Vi er når som helst villige til å gå tilbake til forhandlingsbordet. Men det krever at arbeidsgiver gir et akseptabelt tilbud som bidrar til å hindre lønnsnedgang og sikre helt nødvendig fremtidig rekruttering.