Aktuelle bøker om mattradisjoner, mat i hjemmebaserte tjenester mm

(Foto: Hermann Albert)

Tre bøker til nytte, kunnskap og forståelse. Forfatter er Gunnhild Aakervik som er lærer og lektor i ernæring, helse og miljøfag.

25.10.2010 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 08.04.2021

Mat og måltider i hjemmebaserte tjenester og i eldreomsorg. 

Formålet med denne boka er å fremme kunnskaper gjennom praktiske eksempler om mat og måltider i hjemmebaserte tjenester. Den omhandler omsorg, kommunikasjon, ernæring, hygiene, sykdommer og forebygging. Det tas opp hvordan du kan fremme god hjelp i daglige situasjoner til handling, tillaging av enkle måltider, god hygiene på kjøkkenet, bistand under måltidene og tillaging av enkle retter med oppskrifter. 

 

Dhal eller lapskaus? Matkulturer fra mange land i Norge  

Formålet med denne boka er å presentere basiskost og kunnskaper om matretter fra ulike steder i verden og i Norge. Det legges også vekt på helseoppfatninger, mattradisjoner og religion. Det er mattradisjonene som står i fokus, men det er også tips om mellommat eller snacks fra ulike matkulturer. Informasjon om de enkelte landene eller om en befolkningsgruppe bygger på intervjuer, litteraturstudier, egne erfaringer og samtaler med mange mennesker, både innvandrere og nordmenn.

 

Supper for gammel og ung

Denne boka kan være en praktisk hjelp for å lage sunne, billige og gode supper i barnehager, aktivitetsskolen eller
i eldreomsorgen. Suppene kan lages sammen med andre i felles aktiviteter. Porsjonene er beregnet til 10 og 2, det gjør det enklere å lage mat til bare en eller to personer eller til en hel avdeling eller gruppe. Boka innbyr til samtaler og aktiviteter omkring supper og kosthold. Det er detaljerte arbeidsbeskrivelser som er lette å følge. Boka byr på mange norske supper og internasjonale oppskrifter.

 

Bøkene kan bestilles hos Pensumtjeneste AS eller gjennom bokhandel:

Pensumtjeneste AS, Stenersgt. 1A, 0050 Oslo

Telefon: 22 17 94 44. Faks: 22 17 94 22

E-post: pensumtjeneste@pensum.no

Se også www.fagnorsk.no