HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat…

Kåre Hagen

Innledning Kåre Hagen Direktør – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA KreativOmsorg2012 – Drammen 19. april

03.05.2012 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 03.05.2012

Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. 

Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!

Her følger Kåre Hagen's innledning på KreativOmsorg '12. 

;