Shame on you!

Regjeringen kutter støtten til den kulturelle spaserstokken. Skammelig, smålig og føyer seg pent inn i rekken av usosiale budsjettkutt.

22.10.2014 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 22.10.2014

Samtidig som det gjøres vedtak om milliard investeringer knyttet til paktbygg som skal huse Munch-museet, fjerne regjeringen støtten til Den kulturelle spaserstokken. Den kulturelle spaserstokken har vært en spleiselag mellom kulturdepartementet og helse- og omsorgsdepartementet på ca. 30 millioner kroner. Mange eldre har nytt godt av dette. God profesjonell kultur har blitt tilpasset eldres behov og bidratt til livskvalitet og livsglede. Det kunne remses opp flere tusen arrangementer og tilstelninger. Mye av det som er blitt bygget opp blir nå borte. Vi kan nevne Hurum kommune med et tilskudd på kr. 95 000,- i 2013 hadde 40 ulike kulturarrangementer. Hadsel kommune som nå ser å måtte fjerne både konserte på institusjoner og kulturfredager på Hurtigrutens Hus.

Shame on you statsråd Høie! Du som før du havnet i statrådsstolen mente at eldre hadde behov for kvalitet i kulturtilbudet. Rett opp ryggen få på plass det du tidligere sto for. Det blir letter å stå i speilet på badet når man slipper å se et flaut ansikt. 30 millioner for å gi mange gamle muligheten til å få leve livet helt ut er bare småpenger. Tenk på hvor mye livskraft det er i god kultur. Som sagt shame on you!  

;