KreativOmsorg '15: Gjør dagene aktive

Aktiv konferansedag i Bodø. Ingen sitter stille på stolen når sittedansen dras i gang. (Foto: Fagforbundet)

Bodø kommune legger til rette for at innbyggerne skal ha et aktivitetstilbud gjennom tilbudet Aktiv Hverdag. De har fokus på å skape en sosial arena, gi folk økt selvtillit - og bedre helse.

14.04.2015 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 14.04.2015

Aktiv Hverdag tilrettelegger aktiviteter til utvalgte grupper - hvor målet er å skape mestringsbaserte aktiviteter. Det er et tilbud til dem som ikke ønsker eller klarer å ta i bruk andre organiserte aktivitetstilbud. Tilbudet går ut til mange ulike aldersgrupper og målgrupper.

Mer om Aktiv Hverdag