Utvidet frist for påmelding til Ledelse og forvaltning i kirken

Vil du lære mer om ledelse og forvaltning i kirken? Høgskolen i Innlandet tilbyr nå deltidsstudium over ett år der du får økt kompetanse på fagområdet, i tillegg til økt nettverk og kjennskap til operative verktøy til bruk i arbeidshverdagen. Studiet har et omfang på 15 studiepoeng og er skreddersydd for deg som har oppgaver innen ledelse og forvaltning i kirken. Det tilbys i samarbeid med Fagforbundet og er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium som kan kombineres med å være i jobb. Søknadsfrist er 15. januar.

05.08.2019 av Marit Wahlstedt
Sist oppdatert: 17.01.2020

BAKGRUNN FOR STUDIET: Målsettingen med studiet er å sikre høy kompetanse for spesielt deg som er ansatt i kirkeadministrasjonen slik at du kan møte oppgaver og utfordringer på en best mulig måte. Dette er en grunnutdanning med spesiell vekt på kirkelig selvforståelse, organisering og ledelse, rettslig regulering av kirken gjennom lovgivning og kirkeordning, og økonomistyring. Studiet tilbys i samarbeid med Fagforbundet, arbeidslivsrelevansen er i fokus og studiets innhold skal møte målgruppens behov for økt kompetanse til bruk i den operative arbeidshverdagen. Våre forelesere har langvarig tilknytning til fagområdet, vi har med oss på laget blant annet Frank Grimstad, Hans Roger Granrud og Torunn Elise Kvisberg. 

MÅLGRUPPE: nåværende  og fremtidige kirkeverger, og øvrige ansatte innen kirkeadministrasjon, med særlig vekt på den lokale kirke (menighets- og fellesrådsansatte). Studiet kan også være interessant for deg som har tillitsverv i kirken, lokalt eller sentralt. 

INNHOLD: 

  • Kirkefag
  • Rettslig regulering av kirken
  • Økonomistyring

OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Du må også være medlem av Fagforbundet for å kunne ta dette studiet.

OPPSTART: Studiet tilbys under forutsetning av tilstrekkelig antall deltakere.

PRIS: Fagforbundet betaler alle kostnader for selve studiet. Du må selv dekke kostnader til reise, opphold og pensumlitteratur, i tillegg til semesteravgift på kr 678,- som deltidsstudent.

Halvparten av dokumenterte merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (overnatting) og halvparten av utgifter til studieavgift og pensum (inntil 12 000,-) kan dekkes av stipendordningen: http://www.fagforbundet.no/stipend/

 

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Linda Kiønig, rådgiver på Høgskolen i Innlandet.

;