Arkiv for artikler til «Aktuelt»


  Faller mer med antidepressiva

Eldre spiser stadig mer antidepressiva. For demente kan medikamentene tredoble risikoen for å falle, ifølge en ny studie.

02.02.2012

  Det som teller til sist (forskning.no)

På dødsleiet er det ikke karriere folk vil snakke om. Hvem de har vært for andre og hva andre har vært for dem er de viktigste verdiene de vil formidle videre.

02.02.2012

  Jeg hører fortsatt skrikene hennes (Dagbladet.no)

Min mor ble uaktsomt torturert inn i døden - et unødvendig dødsfall på grunn av manglende legetilsyn.

31.01.2012

  Eldre og legemidler (helsenorge.no)

Mange eldre bruker legemidler for behandling av sykdommer og plager og ofte bruker de flere legemidler samtidig. Aldersforandringer, økt sykelighet og praktiske vansker med å ta legemidler, gjør at legemiddelbehandling ofte kan være vanskelig hos eldre.

26.01.2012

  Pårørende trenger også omsorg (Nea Radio 25.01.20129

Når noen i familien får demens, sitter pårørende ofte alene med mange spørsmål og en ganske vanskelig hverdag. Da er det godt å ha noen å snakke med, gjerne andre som er i samme situasjon.

26.01.2012

  Kostråd ved allergi mot melk, egg, fisk, nøtter (helsenorge.no)

Allergiske matvarereaksjoner er vanligere blant barn enn blant voksne. Ved allergi må man kutte ut de matvarene som gir reaksjoner. Ved intoleranse er det ofte tilstrekkelig å begrense mengdene for å forhindre reaksjoner.

24.01.2012

  Å leve med demens (helsenorge.no)

Det finnes ingen enkel oppskrift på hvordan du kan forebygge demens. Det viktigste forebyggende tiltaket er å spise og leve sunt, være engasjert og ha et aktivt liv. Den viktigste faktoren som disponerer for Alzheimers sykdom og demens er aldring. Jo eldre vi blir, jo større er sjansen til å få en demenssykdom.

24.01.2012

  Den viktige hverdagsomsorgen (Fjell-Ljom)

Ett av bestefars ukentlige høydepunkt var hjemmehjelp-dagen. Til tross for at han var både hjerteoperert og dårlig til bens, støvsugde, ryddet og tørket han støv før hun skulle komme.

19.01.2012

  Gir kunsttilbud for hjemmeboende (Hamar kommune)

Det gir en stor tilfredsstillelse å kunne uttrykke seg gjennom form og farge. Særlig når språket er begrenset, sier kunstterapeut Merethe Klæboe. Nå inviterer hun til kunstkurs for hjemmeboende demente.

13.01.2012

Selvforsynt med omsorgsteknologi (Computerworld)

Vi må tørre å være visjonære, fremtidsrettet og moderne.

13.01.2012