Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Miljøterapikonferansen 30.-31. oktober - Scandic Oslo Airport

En konferanse for deg som arbeider som praktiker eller leder innen miljøterapi. Miljøterapikonferansen er en møteplass for faglig påfyll for de fleste som arbeider som miljøterapeut, uavhengig av fagbakgrunn.

10.06.2019

Aktivitører - gratulerer med dagen!

Dere bidrar hver dag til aktiviteter og livsglede for tusenvis av mennesker. Gratulerer med aktivitørdagen 7. juni!

04.06.2019

- Teknologi kan aldri erstatte menneskelig kontakt i eldreomsorgen

Fagforbundets Iren Mari Luther tok til orde for at vi ikke må glemme å berøre og snakke med våre gamle og syke.

26.03.2019

Ikke pek på maleriene med gåstokken!

Men så lenge ingen kommer borti bildene, er det meste lov når det er kunstomvisning for personer med demens ved KODE 4-galleriet i Bergen.

20.04.2018

Husk å mate hjernen med kultur!

Det er oppskriften på et godt og langt liv, sier Gunnar Bjursell ved Karolinska Institutet i Stockholm.

19.04.2018

Musikk og trening gir mening

Prøv Nasjonalforeningen for folkehelsens gratis opplegg for musikk, minner og trening! Nettsiden er en veileder til alle som vil bidra til aktivitet for personer med demens.

30.11.2017

Kulturelt tilpasset eldreomsorg også for samer

Festtalene har stilnet etter at samefolket hadde nasjonaldagen sin den 6. februar. Nå er det hverdagen som må tas i bruk for å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester i alderdommen, noe ikke minst eldre samer er opptatt av.

29.03.2017

Vårens flerfaglige møteplass

De to tradisjonsrike konferansene Verdighetskonferansen og KreativOmsorg smelter sammen på en felles arena i Bergen 25. - 26. april. Påmeldingen er i gang!

27.01.2017

  Dyr og born verkar som medisin for folk med demens (Fagbladet)

Når dei gamle ikkje lenger kan reise på dyrsku´n i Seljord, kjem bøndene med dyra til Nome sjukeheim.

18.09.2016

  Her er apparatet som får de eldre til å høre hverandre (Fagbladet)

På Asker bo- og omsorgssenter er det ingen som roper for å bli hørt. Her prater beboere og ansatte rolig til hverandre, og alle hører hva som blir sagt.

12.09.2016