- Teknologi kan aldri erstatte menneskelig kontakt i eldreomsorgen

Fra venstre på Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2019: Iren Mari Luther fra Fagforbundet, Kjellaug Enoksen fra Norsk forening for alders-og sykehjemsmedisin, eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp), stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) og Anita Vatland fra Pårørendealliansen. Debattleder Anne Grosvold.

Fagforbundets Iren Mari Luther tok til orde for at vi ikke må glemme å berøre og snakke med våre gamle og syke.

26.03.2019 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 25.04.2019

- Mange dør av ensomhet. Ny teknologi gjør at gamle kan snakke med barnebarna via en digital skjerm, men vi kan ikke bare kommuniser med hverandre gjennom en iPad. Vi må ta på hverandre og snakke direkte med hverandre, sier Luther, leder i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Hun møtte nikk og applaus fra om lag 200 frammøtte på årets Verdighetskonferanse – Kreativ Omsorg i Oslo. De representerer ulike yrker i helsevesenet som hver dag opplever magien i møte med beboere på sykehjem og gamle som bor hjemme.

- I konferansene KreativOmsorg snakket vi om taktil terapi, det handler om berøring. Gamle opplever at det er færre og færre som tar på dem. Digitale løsninger gir ikke den samme varmen som hender gir, sier hun.

Mangler digital kompetanse

Fagforbundets medlemmer ble nylig spurt om hva de synes om velferdsteknologi i helsevesenet. Det viste seg at medlemmene hadde liten teknologifrykt.

- De ansatte er villige til å legge om arbeidsrutinene sine. Fagfolkene, våre medlemmer, liker å tenke nytt og utvikle nye løsninger for å frigjøre tid til god pasientoppfølging, poengterer Luther.

- Vi vet at det finnes mange helsearbeidere med slitasje etter et arbeidsliv. Velferdsteknologi kan bidra til å hjelpe dem.

Hun understreker at mange arbeidsplasser mangler digital kompetanse – og at kompetanseløft er vel så viktig for assistenten som for sykepleieren.

- Vi må sette av tid og penger og satse på alle yrkesgruppene, også dem som mangler formell kompetanse. Ledelsen må se på oppgavefordeling, hvilke oppgaver som skal fordeles på et sykehjem. Hvem skal holde beboerne i hånda og hvem skal snakke med dem?

Jakten på de hele, faste stillingene

Luther møtte blant annet eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen til debatt. Ett av temaene var heltid.

Debattleder Anne Grosvold spisset budskapet.

- Du føler deg ikke uunnværlig på arbeidsplassen når du har en to prosent stilling.

Statsråden slo fast at samarbeid med arbeidslivets representanter måtte til for gode heltidsresultater.

- Jeg er veldig opptatt av turnus. Det har jeg snakket med Iren (Luther red. anm.) om. Vi må tenke nytt. Noen må trolig jobbe litt lengre dager og andre løsninger som kan skape hele stillinger. Vi må tenke nytt sammen med Fagforbundet – og sammen se på turnus og skiftordninger.

Luther understrekte på sin side at det må sterk vilje til. Politikere og arbeidsledere må sørge for at det opprettes flere heltidsstillinger.

- Hvis alle fikk rett til hele stilinger, ville mye være gjort. En ting er å slutte med omgjøring av stillinger, at for eksempel sykepleiere får helsefagarbeiderstillinger. Jeg forstår ingen ting av det, fordi alle trengs. Den beste kvaliteten du kan oppnå er å gi en helsefagarbeider fulltid. Da går sjukefraværet ned og den ansatte tåler å stå lengre i tjenesten.

Leve hele livet – hjemme?

Et gjennomgående tema var om det var liv laga å la gamle bo lenger hjemme, selv når sykdommen begynner å trenge seg på. Utgangspunktet var stortingsmeldingen Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Rapporten innledes med at de fleste eldre i Norge lever gode liv. Debattantene ville på sin side diskutere hva som kan forbedres.

- Vi må se den enkelte. Det er ikke alle som nødvendigvis skal bo lenge alene som syk og gammel. Vi må se om det er nok pårørende rundt personen – og ha den gode samtalen for å finne ut om personen klarer seg godt hjemme, sier Michaelsen.

- Vi må vite hvem som bor i kommunene for å finne ut hvilke eldre som er friske og hvem som trenger oppfølging.

Luther mener på sin side at kommunene vet en del allerede.

- Det er mye kunnskap som ligger der. Kommuneøkonomien har gått fra vondt til verre. Kommunene må få flere midler for å løse oppgavene bedre.


Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2019 pågikk i Oslo 26. og 27. mars.