Demenskoffert til alle landets kommuner

I disse dager får alle landets kommuner en temakoffert med materiell som skal hjelpe kommunene med å utrede personer for demens. Målet er å bedre tjenestene til personer med demens og å styrke kvaliteten i demensomsorgen.

13.11.2013 av Hermann Albert

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har gjennom en evaluering fått bred kunnskap om etablering og drift av demensteam i kommunehelsetjenesten. Basert på disse erfaringene er det utviklet veiledningsmateriell til kommunene. Temakofferten inneholder blant annet veiledere for utredning og diagnostisering, håndbok for etablering og drift av demensteam, og ny relevant fagkunnskap på området.

Les mer på Helsedepartementets side her.