KreativOmsorg 2013

Som lovet på konferansen i Molde i april legges en del av foredragene ut som vedlegg her. Vi håper at disse kan være til nytte som opplæringsmateriell på egen arbeidsplass.

22.04.2013 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 14.05.2013