Konst som medicin mot demens

Idag invigs ett museiprojekt för demenssjuka, på flera håll i landet, kallat Möten med minnen, bland annat på Göteborgs konstuseum. Konstverk ur museets samlingar har valts ut som demenssjuka tillsammans med någon annan blir visade och kan samtala kring. (Bilde fra KreativOmsorg i Drammen 2012)

12.02.2013 av Hermann Albert

De bromsmediciner som finns, de kan inte göra något åt de sjuka hjärncellerna, utan de jobbar så att de stimulerar eller stressar de fortfarande friska cellerna att jobba dubbelt, säger Stefan Sauk som är ordförande i Alzheimerfonden. Så det här kan ju fungera som en intellektuell bromsmedicin, det vill säga det gör konst och konstföremål tillgängligt för människor som är i början eller mitten i en demensdiagnos.

Alzheimerfonden ansvarar för projektet Möten med minnen, som kommer pågå i två år framöver på 35 svenska muséer (med hjälp av pengar från Postkodlotteriet). Olika musiföremål kommer vara utgångspunkt för visningarna och samtalen, först ut bland verken på Göteborgs konstmuseum är två målningar, " Nordisk sommarkväll" av Richard Berg och "Solstrimma" av Erik Werenskiold samt skulpturen "Kyssen" av Monika Larsson Dennis. Intendent Philippa Nanfeldt valde ut just dem för att att de har relationer som gemensam nämnare:

– Det är något som alla tycker är intressant och det kan sätta igång tankar hos alla människor och alla har ju relationer till andra människor, säger hon. Det här projektet byger ju också på att man kommer hit tillsammans med någon man har en relation till, som sin man, sott barn eller en nära vän, så jag tyckte det var väldigt naturligt.

För att se Möten med minnen måste man förhandsanmäla sig till museét. Visningarna sker på måndagar när det är stängt och det är tyst och lugnt i lokalerna.

Anna Olofsson
anna.olofsson@sverigesradio.se