Fagforbundet støtter TV-aksjonen

Fagforbundet gir 100 000 kr til årets TV-aksjon som går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens.

10.10.2013 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 15.10.2013

Årets TV-aksjon i NRK heter «Ingen tid å miste», og hovedmålet er å gjøre hverdagen bedre for alle som er berørt, blant annet ved å styrke forskning, slik at det kan utvikles kurerende behandling.

– Midlene vi mottar gjennom TV-aksjonen vil bety mye for alle som har demens og for deres pårørende, sier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Vi er svært takknemlig for bidraget fra Fagforbundet. Mange av Fagforbundets medlemmer gjør en uvurderlig innsats i helse- og omsorgstjenestene, sier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Vi hører jevnlig om hvordan enkeltpersoner på sykehjem og i hjemmetjenestene bidrar til å gjøre hverdagen bedre for mennesker som er berørt av demens. Det er også vårt mål med TV-aksjonen. Vi vil bruke de innsamlede midlene til flere aktivitetstilbud og informasjonstiltak for å at de som har demens skal få en lettere hverdag og til å bringe forskningen framover, slik at færre får sykdommen, sier Rugtvedt.

Støtt TV-aksjonen!

AU-medlem og avtroppende leder i Fagforbundets Seksjon helse og sosial, Kjellfrid Blakstad, oppfordrer alle til å støtte aksjonen.

– Dette er en veldig viktig aksjon fordi det er fryktelig mange som er rammet, og det øker på. Over 80 prosent av sykehjemspasientene er demente. Det viser hvor viktig det er å gi et godt tilbud, og å forske mer, sier Kjellfrid Blakstad.

Bli bøssebærer

Over 70 000 mennesker i Norge har Alzheimer eller en annen demenssykdom. I løpet av de neste tiårene vil antallet fordobles. 300 000 mennesker i Norge opplever at ens partner, forelder, søsken eller barn forsvinner litt etter litt.

– Det kan ramme oss alle, både deg og meg og noen vi kjenner.  Vi må jobbe for bedre forståelse av sykdommen og mer åpenhet rundt den. Sammen med Nasjonalforeningen, går Fagforbundet for en løsning. Til å verve bøssebærere trengs det hjelp. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å stille opp som bøssebærere, sier  Blakstad.

For å besøke  2,2 millioner husstander i løpet av to timer søndag 20. oktober trengs det 100 000 bøssebærere. Informasjon om hvor man kan melde seg som bøssebærer  finnes på nett:

Støtt TV-aksjonen – Bli bøssebærer

KreativOmsorg

Mye av grunnlaget for TV-aksjonen er det samme som Fagforbundet arbeider med og har som målsetting for   KreativOmsorg. KreativOmsorg er et samlingssted for ideer, kreative løsninger, samtaler, refleksjon og kunnskapsutvikling.

– Fagforbundet Seksjon helse og sosial har et meget godt samarbeid med Nasjonalforeningen i forbindelse med  KreativOmsorg, hvor Nasjonalforeningen er med i programkomiteen. De er en viktig bidragspartner nettopp fordi de setter søkelyset på eldre og demens, sier Blakstad.

Aktivitet, informasjon og forskning

Nasjonalforeningen for folkehelsen har prioritert tre områder som pengene skal gå til. 

  • Aktivitet som gir bedre livskvalitet og deltakelse

Mennesker som har demens har problemer med å gå ut alene, eller være med på sosial aktivitet. Fysisk og mental aktivitet bidrar til å forsinke sykdomsutviklingen. Frivillige kan sørge for at flere får en venn som kan hjelpe dem å bryte ut av isolasjon og ensomhet.

  • Informasjon som skaper åpenhet og forståelse

Mangel på åpenhet og forståelse blir en ekstrabyrde for syke og pårørende. Men skal flere snakke åpent om demens, trenger de å vite at de blir møtt med åpenhet og respekt. Vi trenger å gi flere kunnskap og forståelse. Det vil også bety et samfunn som er bedre tilrettelagt for dem som har demens.

  • Forskning som bidrar til å løse demensgåten

Gjennom mer forskning kan det gjøres nye framskritt for å forstå demens og gi muligheter for bedre forebygging og behandling.

For mer informasjon om TV-aksjonen og Nasjonalforeningen for folkehelsen gå til TV-aksjonens nettside eller Nasjonalforeningen for folkehelsen nettside.

Thom Hell har laget årets TV-aksjonslåt. Den kan du kjøpe i iTunes og høre på Wimp og Spotify