Aktiv omsorg - nytt opplæringsprogram

Kultur, aktivitet og trivsel er stikkordene i opplæringsprogrammet i Aktiv Omsorg som nå tilbys i alle fylker.

14.03.2013 av Seksjon helse og sosial

Høgskolen i Telemark og Senter for omsorgsforskning Sør har utarbeidet et opplæringsprogram i Aktiv omsorg på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette programmet tilbys i alle fylker med første samling september 2013.

Målgruppa for opplæringsprogrammet er ansatte i helse- og omsorgssektoren, frivillige foreninger og enkeltpersoner, samt ansatte innenfor kultursektor og kulturskole. Dette vil være med på å bidra til et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor i en lokal samhandling.

Gjennom kunnskap om aktiv omsorg skal deltakerne få økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. De skal tilegne seg praktiske ferdigheter i målrettet miljøarbeid, bygge på ressurser i nettverk og lokalmiljø, og kunne samarbeide med frivillige og offentlige instanser med utgangspunkt i brukeres behov og ønsker.

Les mer og meld deg på