Lære – for å lære videre (Stiftelsen Verdighetsenteret)

Dette er et tilbud for både lokal og nasjonal deltakelse. Opplæringsprogrammet henvender seg til personale innenfor eldreomsorg, som hjelpepleiere, sykepleiere, leger og lærere innen helse- og omsorgsyrkene.

27.04.2012 av Hermann Albert

Fokus er påfyll til "fotfolket" - tverrfaglig personale med direkte pleie og behandlingsansvar for pasienter. Opplæringen er ettårig, med 4 samlinger á 3 dager.

Det er et mål å rekruttere minst to representanter fra hvert arbeidssted / kommune - gjerne flerfaglig sammensatt. Dette letter formidlingen i etterkant, og inviterer i seg selv til tverrfaglighet i behandling og pleie.

Deltakerne forplikter seg til å gjennomføre et opplæringsprosjekt på hjemstedet etter endt utdanning, og får oppfølgingshjelp til dette.

For spørsmål: Kari Sollesnes, sykepleier@verdighetsenteret.no - tlf. 55397736.