Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Notat om Skiens­modellen

Skien viser vei i kampen mot sosial dumping. Sammen med NHO og Felles­forbundet har kommunen laget et regelverk som hindrer sosial dumping. Les mer i notatet utarbeidet av Fagforbundet.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Bystyret i Skien gjorde 4. september 2014 et modig vedtak. Bak vedtaket ligger erkjennelsen av at kommunen som offentlig innkjøper har stor kjøpekraft og -makt, og derfor kan gjøre noe for å motvirke og bekjempe sosial dumping. Fellesforbundet og NHO lokalt var ildsjelene bak vedtaket sammen med kommunen. I utarbeidelsen av vedtaket jobbet alle partene godt og tett sammen, og det var bred enighet om vedtaket. Nå har mange kommuner gått i fotsporene til Skien kommune, og har gjort – eller er i ferd med å gjøre – liknende vedtak. Målet må være at alle norske kommuner gjør slike vedtak mot sosial dumping!

Fjellflyttende krav

I bystyrets vedtak stilles 14 krav til leverandører og underleverandører. (se vedlegg). Noen av kravene som må oppfylles for å få oppdrag i Skien kommune har vakt oppsikt:

  • Arbeidet skal utføres av ansatte hos hovedentreprenøren og underentreprenøren.
  • Enkeltpersonforetak eller innleie krever spesiell tillatelse.
  • Kun ett eller to ledd i entreprenørkjeden.
  • Alle entreprenører og underentreprenører skal ha lærlinger.
  • Norsk skal være hovedspråket, både skriftlig og muntlig.

De som ikke oppfyller kommunens krav vil få dagmulkter, miste kontrakten eller få karantene i to år.

Ytterligere krav vurderes

Skien kommune har fått overveldende positive reaksjoner på vedtaket. Også majoriteten av entreprenørene ønsker tiltakene velkommen og er positive. Bare noen få entreprenører har vært negative.

Nå vurderer Skien kommune ytterligere tiltak. Blant annet å utvide kravet til lærlinger for firmaer utenfor Norge. Videre vurderes påbud om at tilbyder må gi skattemyndighetene fullmakt til å levere opplysninger til byggherren. Kommunen ønsker også å få tilgang til opplysninger om firmahistorikk og opplysninger om sentrale personer i ledelse og eierskap.

Sett mål og still krav

Offentlig sektor en stor og mektig innkjøper, og stat og kommuner/fylkeskommuner har god mulighet til å sette standard gjennom vedtak og krav. Derfor bør vi ha som mål at alle norske kommuner skal ha gjort vedtak etter mal fra Skien kommune innen utgangen av året. Spørsmål om innføring/vedtak av tiltak mot sosial dumping bør også bli et sentralt spørsmål til partier og politikere i valgkampen – både når det gjelder skriftlige og muntlige henvendelser.