Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Utdanning - livslang læring

Her finner du blant annet informasjon om Fagforbundets utdanningspolitikk, utdanningssystemet, fag- og yrkesopplæringa og karriereveiledning.

Aktuelt

Vis alle
Fagforbundet Ung krev fleire læreplassar

Fagforbundet Ung krev fleire læreplassar

2018 er Yrkesfagas år, og Noreg manglar fleire tusen gode fagarbeiderar. Pengane har me, ta grep no!

Ikke glem de yrkesretta høgskoleutdanningene!

Ikke glem de yrkesretta høgskoleutdanningene!

Når flere høgskoler har blitt universiteter, må vi huske hvorfor vi har yrkesretta utdanninger, skriver Sissel M....

Siste frist for å søke videregående opplæring

Sjekk vilbli.no for informasjon.

Unge framsnakker yrkesfagene

Unge framsnakker yrkesfagene

Yrkesfagåret 2018 er sparket i gang i Trondheim. En fullsatt sal av ivrige unge er overbevist om at yrkesfag er veien til et godt...

Etterlyser helsefagarbeidere og sykepleiere

Etterlyser helsefagarbeidere og sykepleiere

Det mangler helsefagarbeidere og sykepleiere på kort og lang sikt, ifølge fersk rapport.

14-åringar og demokrati

Korleis ser 14-åringar på demokrati?

Flere gjennomfører videregående opplæring

73 prosent av elevene som startet videregående opplæring i 2011 har fullført og bestått videregående...

Særskilt språkopplæring

For barn og unge i skolen med kort botid i Norge er tidlig innsats spesielt viktig. Kilde: NAFO

Ungdom utenfor utdanning og arbeid.

Flere ungdommer nås av fylkenes oppfølgingstjeneste.

Nye regler om skolemiljø

Nye regler om skolemiljø

Utdanningsdirektoratet informerer om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

Nytt til skolestart i videregående opplæring

Ny læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 og nye bestemmelser om skolemiljø er noe av det som er nytt til skolestart.

Y-veien brøyter seg fram.

Helsefagarbeidere inn på sykepleierstudiet. Kilde: Fagbladet

Ny rammeplan for barnehagen

– Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor, sier kunnskapsminister Torbjørn...

Løp og søk

oppfordrer Kunnskapsdepartementet ansatte i skole som ikke har godkjent lærerutdanning.

Æ vil ha Y!

Æ vil ha Y!

Y-veien: Opptak til studier via relevant fagbrev. – Både samfunnet og høyere utdanning trenger dette, sier...

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Bakgrunnen for strategien er strategipartenes forståelse av at det ligger et stort potensial i å utvikle og anvende...

Kvalitet i høyere utdanning

Kvalitet i høyere utdanning

Ett av temaene i meldinga tar for seg det å forberede studentene på samfunn og arbeidsliv.

Elevundersøkelsen om mobbing:

Voksne er uvitende om mye av mobbingen.

Nok ingeniører nå, Skogen Lund

Nok ingeniører nå, Skogen Lund

NHO er bekymret over at mange utdanninger «feeder» folk inn i offentlig sektor. NHO bommer, svarer Fagforbundet.

Nok læreplasser?

Nei, bare 7 av 10 søkere har fått godkjent kontrakt per 31.12.2016. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

15-åringer leser bedre

viser resultatene fra PISA 2015-undersøkelsen.

Fagfolk for fremtiden

Endelig: Ny fagskolemelding til Stortinget!

Hvor mange søkere har fått godkjent lærekontrakt?

Av totalt 26 500 søkere til læreplass, har 17 000 så langt fått godkjent lærekontrakt, viser tall per 1....

Gjennomføringsbarometeret 2016 for videregående opplæring

Flere fullfører og består enn tidligere år. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Nytt om fag- og yrkesopplæringa

Utdanningsdirektoratet har kommet med anbefalinger om endringer i det yrkesfaglige utdanningstilbudet.

Beredskap i barnehagen og skolen

Alle barnehager, skoler, universiteter og høyskoler må ha beredskapsplaner, og alle må øve på dem, sier...

Bedre samarbeid mellom skole og barnevern

En ny veileder skal bidra til et bedre samarbeid mellom skole og barnevern. I veilederen finner du råd om skolesituasjonen,...

nullmobbing.no

Nettsted med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing.

Lærekontrakter per 1. september 2016

Av totalt 24 000 søkere til læreplass, har 9 000 så langt fått godkjent lærekontrakt, viser tall per 1....

Oslo kommune med strenge lærlingkrav

Oslo kommune med strenge lærlingkrav

Oslo kommune vil kreve at 10 prosent av arbeidet som gjøres for kommunen skal gjøres av lærlinger, skriver Dagsavisen.

Aktivitetskassen.no

Verktøykasse for fysisk aktivitet og kroppsøving åpner til skolestart 2016.

Færre og større grunnskolar

Færre og større grunnskolar

Tendensen går mot færre og større skolar i Noreg.

Norsktrening

VOX har laget tips til norsktrening for innvandrere.

Godkjenning av utenlandsk utdanning,

NOKUT er det fagorganet som godkjenner utenlandsk utdanning.

Få flere kvalifisert til å søke læreplass.

Dette handler om tilskudd til fylkeskommunene. Søknadsfrist for fylkeskommunene er 9. mai.

Samfunnskontrakt for flere læreplasser

Partene i arbeidslivet undertegnet mandag 14. mars ei ny Samfunnskontrakt for flere læreplasser.

Flere språk - bedre resultat.

Nyankomne elever har større sjanse til å klare seg i skolen om de får anledning til å veksle mellom språk...

Dokumentasjon for praksiskandidater.

Nye retningslinjer er utarbeidet. Målet er å bidra til riktig og lik vurdering i fylkeskommunene. (Utdanningsdirektoratet)

Fra utenforskap til ny sjanse

Regjeringen satser på en mer samordnet innsats for voksnes læring.

skolekassa.no

En ny nettportal skal gjøre det enklere for asylbarn å lære norsk og andre skolefag.

Hva bør vi vite om flyktningebarna?

7400 barn i skolealder kom til Norge i 2015. De skal tilbys opplæring.

Norsk på jobben

Nå vil flere innvandrere få norskopplæring på jobb. I dag fordeles 208 millioner kroner til virksomheter for...

Mangler godkjent lærerutdanning?

Utdanningsdirektoratet utlyser stipend for blant annet yrkesfaglærerutdanning.

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Nå: Revidert veiledning om beredskapsarbeid. Med praktiske råd i beredskapsarbeidet. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Nytt i skolen 2016

Utdanningsdirektoratet publiserer nytt i regelverk, læreplaner og veiledninger.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Godkjente lærekontrakter per 1.desember 2015

Av totalt 27 600 søkere til læreplass, har 18 300 så langt fått godkjent lærekontrakt. Kilde:...

Stemmer det at 1 av 3 faller fra videregående opplæring?

Utdanningsdirektoratet har sett nærmere på saken.

Nyankomne elever - en god mottakelse.

Les mer på nettstedet til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. (NAFO)

Fortsatt mangel på læreplasser

Av totalt 26 000 søkere til læreplass, har 15 000 så langt fått godkjent lærekontrakt. Kilde:...

Merkeordning for lærebedrifter.

Nå er det lansert en ny merkeordning for bedrifter og virksomheter som har lærling(er).

Fortsatt for få læreplasser

Per 1. september 2015 har kun 9000 av de 24500 søkerne fått læreplass.

Praksisprosjekt ved egen arbeidsplass

Karriere Oppland tilbyr videreutdanning i demens og alderspsykiatri i samarbeid med Fagskolen Innlandet.

Manifest mot mobbing

Alle barn og unge trenger venner. Vennskap motvirker mobbing, og voksne har ansvaret for at alle barn skal bli inkludert.

Den kulturelle skolesekken

skal sørge for at alle elever fra 6 - 19 år får møte profesjonell kunst og kultur i skolen.

Opplæring for minoritetsspråklige

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over regelverket knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes...

Nytt om fagskole

Fortsatt mulig å søke plass på fagskoletilbud ved å ta direkte kontakt med fagskolen.

Nyankomne barn må følges opp over tid.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har tips til mottak av nyankomne barn og oppfølging av både barn...

Gutter velger hammer, jenter velger saks.

Dette melder Utdanningsdirektoratet. Førsteinntaket til videregående skole er klart, og elevene velger fortsatt...

Nytt til skolestart 2015 i grunnskolen og i videregående opplæring.

Flerkulturell opplæring

NAFO, nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, utvikler ressurser til bruk i skole og barnehage.

Livslang læring og utenforskap

Regjeringen skal lage ei stortingsmelding om livslang læring og utenforskap og ønsker innspill!

Flere søker yrkesfag

50,5 prosent av elevene som har søkt om plass på VG1, har valgt et yrkesfag, viser søkertallene til...

Utdanningskonferansen.no 2015

Lær om IKT i skolen på Vitensentrene i Tromsø, Bergen eller Sarpsborg.

Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

2015 skal være fagskolens år! Ny utredning legger grunnlaget for utvikling av fagskolen.

Godkjente lærekontrakter per 1. oktober

1 200 flere lærekontrakter enn på samme tidspunkt i fjor.

Minoritetsspråklige barn i barnehager

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring informerer om regler for minoritetsspråklige barn i barnehage.

Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet

Hva har vi av kunnskap om barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet? Nytt notat fra Fafo om dette.

Elevens læring i fremtidens skole

Elevens læring i fremtidens skole

Ny rapport om dette er nå levert til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Liten økning i andelen som fullfører videregående

Andelen elever som fullfører og består videregående opplæring innen fem år har gått noe opp siden i...

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Les om nyheter fra NAFO.

Svømmeopplæringa må styrkes

Tilsyn med svømmeopplæringa i grunnskolen viser at den ikke er god nok og heller ikke godt nok sikret.

Ta fagbrev på bakgrunn av allsidig praksis?

Her finner du nyttig informasjon om praksiskandidatordningen.

Nytt for barnehageåret 2014-2015

Les om kampanje mot mobbing, barnehagemagasinet, sspesialpedagogisk hjelp med mer. (Utdanningsdirektoratet)

Ikt i barnehage og skole.

Senter for IKT i utdanningen skal bidra til bedre ikt-kompetanse i barnehage og grunnopplæring.

Nytt ved skolestart - endringer i opplæringsloven.

Det er flere endringer i opplæringsloven som påvirker arbeidet til medlemmer som arbeider i sfo og skole.

Oversikt over opplæringskontorer i Norge

Tidlig innsats

Veiledninger om spesialpedagogisk hjelp og om spesialpedagogisk undervisning. (Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Utdanningsspeilet 2014

Les om barnehage, grunnskole og videregående skole i Utdanningsspeilet. Tall. fakta og analyser.

Gratisprinsippet i skolen

Offentlig grunnskole og videregående opplæring skal være gratis for elevene og foreldrene.

Faglige råd er en del av partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringa.

ILO-konvensjon nr 142 pålegger partssamarbeid i arbeidslivet.

Hva er nytt skoleåret 2014-2015?

Her finner du ei samleside med lovendringer og satsinger som gjelder fra skoleåret 2014 - 2015. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Høyere utdanning på nett: Massive Open Online Courses - MOOC

MOOC-utvalget mener den digitale utviklingen i norsk høyere utdanning går for sakte. (Kunnskapsdepartementet)

Flerkulturell opplæring

Finn ressurser for flerkulturell opplæring.

Erasmus+ er lansert

Erasmus+ er lansert

Dette er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Elevenes rett til et godt skolemiljø - rundskriv

"Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse,...

Miljøretta helsevern i barnehage og skole

Veilederen «Miljø og helse i barnehagen» og «Miljø og helse i skolen» er nylig publisert av...

Framtidens barnehage på dagsorden.

Framtidens barnehage på dagsorden.

Fagforbundet ved SKKO var på plass da over 1000 barnehagefolk var samlet på konferansen og barnehagemessa "barnehage 2014".

Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen

Fra bekymring til handling, en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet.

Kvalitet i fagopplæring i bedrift/virksomhet

Ulike fagtradisjoner gir lærlingene ulike utgangspunkt ved endt opplæring viser ny rapport.

Skusler midler i skolen

Skusler midler i skolen

- Vi skusler bort ressurser i skolen når fagarbeidere med fagarbeiderlønn ikke får brukt kompetansen sin, sier...

Valgfag i ungdomsskolen

Elevene velger kjønnsdelt. Blant 14 mulige er det tre valgfag som peker seg ut som de største.

Utfordringer for nyankomne elever.

Utfordringer for nyankomne elever.

Det er en rekke utfordringer og svakheter i skoletilbudene til elever som kommer til Norge sent i skoleløpet og som har lite...

Elevenes fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2013/2014

Bortimot en av fire yrkesfaglige elever går på helse- og oppvekstfag.

Arbeidslivsfaget

Arbeidslivsfaget

Fra skoleåret 2015/16 vil undomsskolene kunne velge å tilby arbeidslivsfag som et alternativ til fremmedspråk eller...

Søkere til videregående opplæring 2014-2015

Færre søker yrkesfag på Vg1 i 2014 enn i 2013.

Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering for videregående opplæring

Formålet med retningslinjene er blant annet å bidra til lik praksis i fylkeskommunene.

Utdanning lønner seg.

Med fagbrev er man så godt som sikret arbeid og god lønn. (NIFU-rapport 1/2014)

Samfunnskontrakten for flere læreplasser.

Det rapporteres nå om svak økning i antall lærekontrakter. Men utviklingen går for sakte.

103 millioner kroner til kurs i basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

103 millioner kroner til kurs i basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

326 prosjekter har fått innvilget støtte til BKA-kurs. (Vox)

Voksne tar fagskole

Mange velger å ta fagskoleutdanning etter å ha vært yrkesaktive en tid. (Vox)

Lærlingløftet

Lærlingløftet

Hvert år er det rundt 6000 elever som ikke får læreplass. Informasjonspakken Lærlingløftet skal hjelpe...

Godkjente lærekontrakter per 1. desember 2013

Da var det totalt 24 500 primærsøkere til læreplass. Omtrent 16 500 primærsøkere har fått godkjent...

Arbeidslivsfaget har blitt et praktisk fag

Forsøk med Arbeidslivsfaget i ungdomsskolen er evaluert. Et klart flertall av elevene mener at de etter tre år med...

Hvordan avdekke mobbing i skolen?

Hvordan avdekke mobbing i skolen?

Mesteparten av mobbingen foregår uten at voksne er til stede. Det kan være vanskelig å oppdage, og svært mange av...

Fortsatt venter mange på læreplass.

Fortsatt venter mange på læreplass.

Per 1. november har 64 % av søkerne fått godkjent lærekontrakt. (Utdanningsdirektoratet)

Smøla kommune satser på BKA og fagbrev.

Kommunen ønsker å styrke innbyggernes kompetanse og koblet BKA-midler med satsing på at flere kan ta fagbrev. (Vox)

Det er mulig å søke om midler til BKA-kurs

Det er mulig å søke om midler til BKA-kurs

Fristen er 7. november. Det handler om skreddersydde kurs i skriving, lesing, regning og data.

Etterspørsel etter yrkesfagutdannede vil øke.

Etterspørsel etter yrkesfagutdannede vil øke.

Fram mot 2030 vil vi trenge flere med yrkesfaglig utdanning og flere med profesjonsutdanning. (SSB)

IKT i barnehage og skole

IKT i barnehage og skole settes på dagsorden 31. januar -1. februar 2014 i Bergen.

Lærlingundersøkelsen 2013

Lærlinger som møter tydelige krav og forventninger opplever også mestring. Dette kommer fram i en analyse av...

Veiledning i beredskapsplanlegging

Utdanningsdirektoratet: Veilederen er et hjelpemiddel for kommuner, barnehager, skoler, fagskoler og høyere...

Kunnskap fra barnehage til forskning (KD

Statsbudsjettet for 2014 inneholder betydelige satsinger på hele kunnskapsfeltet. To barnehageopptak per år innføres....

Informasjon om voksenopplæring

Informasjon om voksenopplæring

Utdanningsdirektoratet har utviklet materiell som kan brukes for å informere om voksenopplæring.

Vilkår for læring i kommunene

Hvilke muligheter har kommuneansatte for kompetanseutvikling? Det er tema i en ny rapport som er laget av Fafo på oppdrag fra...

Kompetanseløft på det flerkulturelle området

Gjennom en femårig satsing skal skoler og barnehager få tilbud om å øke kompetansen på utfordringer som...

Gjennomføring av videregående skole

Andel elever som gjennomfører vidergående skole står på stedet hvil.

Inkluderende læringsmiljø krever aktiv handling

Inkluderende læringsmiljø krever aktiv handling

Utdanningsdirektoratet har publisert gode eksempler på hvordan det går an å arbeide for å skape inkluderende...

NAV - Kompetanseløft mot frivillig deltid

NAV - Kompetanseløft mot frivillig deltid

Kompetanseløft mot ufrivillig deltid Skien kommune tilbyr 100 ansatte helsefagutdanning for å redusere ufrivillig deltid...

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Senteret skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom helse, fysisk aktivitet, ernæring og læring....

Skap vennskap!

Skap vennskap!

"Voksne skaper vennskap - sammen." Dette er årets slagord for Manifest Mot Mobbing-kampanjen.

OECD skal se på norsk kompetansepolitikk

En grundig gjennomgang av alle deler av norsk kompetansepolitikk kan bidra med nyttig kunnskap om læring i arbeid og læring...

5. september lyser Vox ut nye midler til BKA-kurs

Kurs med tema basiskompetanse i arbeidslivet har blitt svært populære. Kursene arrangeres for ansatte som vil ha mer...

Tar fagbrev - motvirker ufrivillig deltid.

Skien kommune trenger flere faglærte arbeidstakere og tilbyr opplæring for at ansatte skal kunne bli helsefagarbeidere....

Avlagte fag- og svenneprøver i 2012

I 2012 ble det avlagt over 23 000 fag- og svenneprøver i 274 ulike lærefag.

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

På Vox sin hjemmeside finner du nyttig informasjon om programmet basiskompetanse i arbeidslivet.

Årsaker til frafall i yrkesfagutdanninga

Hvorfor avbryter mange av elevene som starter på yrkesfaglige utdanningsprogram sin fagutdanning? En viktig forklaring er svak...

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

Ny utlysing av midler til kurs om basiskompetanse i arbeidslivet er 5. september. (Vox)

Nyhetsbrev fra nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Ressurssenter for mat, helse og fysisk aktivitet opprettes

Senteret skal arbeide tverrfaglig for å fremme betydningen av god helse hos barn og unge.

Ny veiledning for arbeid med kvalitet i SFO

Kunnskapsdepartemenetet ved Utdanningsdirektoratet presenterer nå en ny netbasert veiledning for kvalitet i SFO.

Nytt i grunnskolen fra høsten 2013.

Her finner du informasjon fra myndighetene om alt nytt for grunnskolen ved skolestart.

Nytt i videregående skole fra høsten 2013

Her finner du informasjon fra Utdaningsdirektoratet om alt nytt fra myndighetene ved skolestart 2013.

Nytt Kunnskapssenter for utdanning.

16. mai 2013 lanseres et nytt Kunnskapssenter for utdanning.

Læring i arbeidslivet

Deltakelsen i både formell videreutdanning, opplæring og læring gjennom arbeidet forsterker sosiale forskjeller, er et...

Livslang læring i Troms

Livslang læring i Troms

Fredag 15. april møtte sektorpolitisk enhet Fagforbundet Troms og LOs distriktssekretær i Troms. Tema for møtet var...

Livslang læring - tillitsvalgtes kompetanse om kompetanseutvikling

Livslang læring - tillitsvalgtes kompetanse om kompetanseutvikling

Det er viktig med en offensiv politikk for livslang læring. Et tiltak er å sikre at de tillitsvalgte har kunnskap om...

"På rett vei" - Kvalitet og mangfold i fellesskolen

er navnet på stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet. Regjeringen fremmer her ei melding som i stor grad handler om at de...

Flerkulturell opplæring - nyhetsbrev fra NAFO

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring gir ut nyhetsbrev om blant annet morsmålsopplæring, arrangement om...

Poradnia pedagogiczno-psychologiczna (Faktaark polsk)

Utdanningsdirektoratet lanserte nylig informasjon om pedagogisk psykologisk tjeneste på 12 språk.

Arbeidslivsfaget

Forsøk med arbeidslivsfaget i ungdomsskolen fortsetter. I dette faget får elevene prøve yrkesfag tilpasset...

Informasjon om fagskole

Informasjon om fagskole

Nasjonalt fagskoleråd har nå utviklet informasjonsmateriell om fagskole.

IKT i barnehagen

I Bergen ble konferansen "Lekende, lærende og skapende prosesser med IKT i barnehagen" arrangert torsdag 14. februar. Konferansen...

Fagskolene vokser.

Høsten 2012 studerte nærmere 16 000 studenter ved 115 fagskoler. Dette er 1000 flere studenter enn i 2011. (Kilde:...

Hospitering skole/arbeidsliv

Hospitering skole/arbeidsliv

Hospitering mellom skole og arbeidsliv har vært prøvd ut i perioden 2010-2012, og det meldes om gode resultater.

Voksnes deltakelse i opplæring

Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet er en årlig rapport som viser statistikk over voksnes deltakelse i utdanning og opplæring. (Kilde:Vox)

Ny tildeling av BKA-midler

Ny tildeling av BKA-midler

Vox har nå fordelt midlene til BKA-prosjekter for 2013. BKA står for basiskompetanse i arbeidslivet.

Arbeiderpartiet: utdanningspolitikk viktig tema i valgkampen

På Bratteliseminaret i dag kom statsminister Jens Stoltenberg med løfter til skole-Norge om fortsatt hardt arbeid for...

Nyttig med karriereveiledning

Karriereveildning gir nye muligheter viser funn fra flere rapporter publisert av Vox.

Livslang læring - læring i arbeidslivet

Livslang læring - læring i arbeidslivet

10.-11. desember arrangerte sektorpolitisk enhet konferanse om livslang læring. På dagsorden sto karriereveiledning, en...

Har du spørsmål om utdanning?

Lurer du på noe om utdanning og yrkesvalg? Utdanning.no kan hjelpe deg i riktig retning.

Fag- og yrkesopplæringa

Partene i arbeidslivet er representert i ulike organ som arbeider for god kvalitet i og utvikling av fag- og yrkesopplæringa. I fylkene er partene i arbeidslivet representert i yrkesopplæringsnemndene og i prøvenemnder. Fagforbundet er med i Samarbeidsrådet for yrkesopplæringa og i flere faglige råd.

Samarbeidsrådet for yrkesopplæringa (SRY) og faglige råds arbeid

Samfunnskontrakten for flere læreplasser

Yrkesfagenes år 2018

Lærlingløftet

Lærlingombudet

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis. Praksiskandidatordningen er derfor ikke en opplæringsordning, men en rett til å melde seg til fag- eller svenneprøve uten opplæring i skole og læretid i bedrift.

Praksiskandidatordningen

Voksenopplæring

Her finner du regelverk om voksenopplæring, blant annet om realkompetansevurdering og fag- og svenneprøven.

Om voksenopplæring

Mer om voksnes læring og realkompetanse

Fagforbundets stipendordning