Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Tør Erna og Siv endre kurs?

Det er ikke bare i alle andre land at ulikheten øker. Norge og de andre nordiske landene er på god vei.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

En rapport fra OECD – Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling – som kom i mai, skriver at forskjellen mellom fattig og rik aldri har vært større. I vårt land er fakta at de ti prosent rikeste tjener mer enn 6,2 ganger mer enn de ti prosentene på bunn. Det er også slik at de rikeste ti prosentene eier halvparten av all formue, og at denne trenden er økende.

Særlig interessant er det at OECD peker på økningen av deltidsarbeid og midlertidige kontrakter blant hovedårsakene til de økte ulikhetene. Paradoksalt nok er det akkurat muligheten til enklere å kunne ansette i midlertidige stillinger Høyre- og Frp-regjeringen går inn for. Bestemmelsen trer i kraft fra 1. juli ved innføringen av den nye arbeidsmiljøloven. Dette er et tiltak som vil forsterke utviklingen OECD advarer mot.

Det er ikke kun rapporten fra OECD som påviser de uheldige konsekvensene av ulikhet. For seks år siden kom boka Ulikhetens pris (The Spirit Level) som viste at de beste samfunnene var de med minst forskjeller. I kjølvannet av finanskrisa har både politikere, forskere og økonomer gitt betydningen av ulikhet stor oppmerksomhet. Nobelprisvinner og tidligere rådgiver for Bill Clinton, Joseph Stiglitz, er tydelig på man må forhindre at de rikeste drar ytterligere fra. Det samme hevder den franske økonomen Thomas Piketty, som ble verdenskjent med boka Kapitalen i det 21. århundre.

OECD mener at tiltak som kan begrense forskjellsutviklingen er økt deltakelse i arbeidslivet for kvinner, flere faste og hele stillinger, utdanning og utjevnende skattesystemer. Dette er som å høre det samme som Fagforbundet og store deler av norsk fagbevegelse har sagt i mange år.

Vi kan derfor med rette spørre oss hvor den blåblå regjeringen har vært de siste årene. Med sine skatteletter og endringer i arbeidsmiljøloven foreskriver de feil medisin. Det må gå galt når vår regjering satser på en politikk de trodde på for ti år siden, men som «alle» nå skjønner er feil. Fagforbundet oppfordrer Erna og Siv til å endre kursen før det er for sent, men tviler på at de vil eller tør.