Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Tariffoppgjør i tøffe tider

April og mai er tariffoppgjørenes måneder. Både arbeidstakere og arbeidsgivere kvesser knivene for å stille best mulig forberedt til kampen.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Det er ikke bare kroner et hovedoppgjør handler om, men rettigheter knyttet til blant annet kompetanse, arbeidstid og pensjon. For første gang på mange år går partene til forhandlingene i økonomiske nedgangstider og stigende arbeidsledighet. Situasjonen stiller oss overfor mange utfordringer. Fagforbundet skal sjølsagt ta ansvar. Det betyr langt fra at vi ikke skal kjempe for at medlemmene får sin rettmessige andel av de pengene som er til fordeling.

 Samtidig som vi forbereder oss til forhandlinger for å sikre kjøpekraft og anstendige lønninger for vanlige arbeidstakere, kommer det avsløringer om hvordan verdens rikeste mennesker har opprettet selskaper i skatteparadiser, noen for å unndra seg skatt, andre for å skjule korrupsjon og hvitvasking av penger. Og ikke nok med det, de har fått hjelp av velrenommerte banker, økonomer og advokater. Avsløringene viser oss den uanstendige grådigheten som er med på å øke ulikheten og skape et uendelig antall fattige. Det må være en besk smak av rikdom som er skaffet ved å stjele fra fellesskapet.

Det er flere som bruker økonomisk vanskelige tider til å argumentere for at det er de sentrale tariffavtalene som er problemet. De er gammeldagse og en trussel mot det organiserte arbeidslivet, påstår direktøren i NHO service. Direktøren vil kvitte seg med ulempetilleggene. Folk skal ikke få ekstra for å jobbe kveld, natt og helg. Det er så mye plunder og heft å drive på med disse lønnsutregningene at det blir en konkurranseulempe for bedriften. Og her er vi vel ved sakens kjerne: Det er eiernes overskudd som skal sikres, på bekostning av lønna og rettighetene til arbeidsfolk.

NHO og andre arbeidsgivere oppfordres til å ta sitt ansvar i trepartssamarbeidet og lønnsdannelsen. Det er de sentrale oppgjørene som har bidratt til den økonomiske veksten, og som har sikret en god fordeling av verdiskapingen i Norge. Tariffavtalene er en stabiliserende faktor i arbeidslivet, og slik skal vi sørge for at det fortsetter å være. Årets oppgjør er intet unntak, samme hvor lite arbeidsgiverne mener at arbeidstakerne fortjener.