Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Uttalelse fra Fagforbundet til "NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten"

Sykehusskilt
Illustrasjon: Sykehus (Foto: Fagforbundet)

Eierskap og styring av en så viktig tjeneste som spesialisthelsetjenesten må være tilpasset virksomhetens formål og baseres på folkevalgt legitimitet på tre nivåer. Se vedlegg.