Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

 

Politisk styringsgruppe for sykehusarbeidet

 
 
Sissel M. Skoghaug Nestleder Fagforbundet, Leder politisk styringsgruppe
Tlf: 48 88 24 07
   

Odd Halgeir LarsenNestleder Fagforbundet
Tlf: 90 87 85 75

   
 

Mari Sanden, Landsstyret

   
 

Line Tollefsen, leder regionalt koordineringsledd Helse Nord

   
 

Brit Gulli Rones, leder regionalt koordineringsledd Helse Midt-Norge

   
 

Trond Helland, leder regionalt koordineringsledd Helse Vest

   
 

Roy Gyberg, leder regionalt koordineringsledd Helse Sør-Øst

   
 

Merethe Krogstad Hoel, Seksjon helse og sosial

 

 

   

Ansatte på sykehuskontoret 

 

Hans Martin Aase, avdelingsleder - Telefon 92 41 95 40

   
 

Camilla N. Nordang, rådgiver - Telefon 97 61 06 88

   
 

Knut Ivar Egset, rådgiver - Telefon 99 69 78 81

   
 

 Atle Holberg Frey, rådgiver - Telefon 91 19 41 64

   
 

 Wanja Tangen, administrasjonssekretær - Telefon 41 45 49 07

   

 

 

 

Regionale koordineringsledd

 

Helse Nord:

Leder Line Tollefsen

Telefon 75 54 96 57

Sekretariat Tor-Inge Hoaas

Telefon 77 66 23 00
Mobil: 95 15 07 98

 

   
 

Helse Midt-Norge:

Leder Brit Gulli Rones

Telefon 93 22 13 01

Sekretariat Marius Granås

Telefon 73 87 41 43
Mobil: 91 37 09 90

 

   
 

Helse Vest:

Leder Trond Helland

Telefon 91 53 80 75

Sekretariat Bernth-Harry Eliassen

Telefon 51 84 00 25
Mobil: 91 61 03 19

 

   
 

Helse Sør-Øst:

Leder Roy Gyberg

Telefon 91 88 97 59

Sekretariat Rita Sleipnes

Telefon 93 61 51 92